Comandați produse în valoare de 100 lei minim și primiți cadou Revista Daruri Mănăstirești.

 

Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan (30 ianuarie)

Pe cei trei preamari luminători ai Dumnezeirii Celei de trei ori mai strălucitoare decât soarele, pe cei ce învăpăiază lumea cu Razele Dumnezeieştilor dogme; pe râurile cele cu miere curgătoare ale înţelepciunii, care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de Dumnezeu; pe Marele Vasile şi pe Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, împre­ună cu Strălucitul Ioan cel cu limbă de aur, toţi cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne, cu cântări să-i cinstim; că aceştia pururea se roagă Treimii pentru noi.

(Troparul Sfinților Trei Ierarhi)

Întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos (02 februarie)

Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; că din tine a Răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veseleşte-te şi tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în braţe pe Izbăvitorul sufletelor noastre, Cel Ce ne-a dăruit nouă şi Învierea.

(Troparul Întâmpinării Domnului)

Pilda celor patru lumânări

Flacara Speranței să ardă mereu în sufletele noastre… pentru ca în Noul An ce de curând a început să avem o viață plinp de Pace, Credință și Iubire în fiecare clipă.

Salată de legume cu brânză Feta și Ulei de sunătoare de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Salată de legume cu brânză Feta și Ulei de sunătoare de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Salată de varză cu Oțet de mere cu măceșe de la Mănăstirea Nera Plant

Salată de varză cu Oțet de mere cu măceșe de la Mănăstirea Nera Plant

Viaţa Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodești (10 ianuarie)

Peste pământ arcuindu-te ca un curcubeu, ai ajuns din Sfântul Munte în Athosul de la miazănoapte, Valaam. O, Sfinte Părinte Antipa, mult lăudatule, asemenea mult minunaților bătrâni ai Moldovei te-ai făcut; și acum, locuind în slava cerescului Valaam, roagă-L pe Hristos Dumnezeul nostru să ne povățuiască pe calea îngerească. (Troparul Sfântului Antipa)

Cuvântul Sfântului Nicolae Velimirovici la Duminica după Botezul Domnului

În vremea aceea, auzind că loan a fost întemniţat, Iisus a plecat în Galileea. Şi, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali, ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin Isaia prorocul, care zice: «Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit». De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor. (Matei 4, 12-17)

Cuvântul Părintelui Ilie Cleopa la Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

De venirea Ta cea Trupească temându-se Iordanul, cu cutremur s-a întors; şi slujba cea duhovnicească plinind-o Prorocul Ioan, cu frică s-a tras înapoi. Cetele îngereşti s-au înspăimântat, văzându-Te pe Tine în Iordan, cu Trupul botezându-Te şi toţi cei dintru întuneric s-au luminat, lăudându-Te pe Tine, Cel Ce Te-ai arătat şi ai luminat toate. (Condacul Sfântului Ioan Botezătorul)

Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (07 ianuarie)

Pomenirea dreptului este cu laude; iar ţie destul îţi este mărturia Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat şi decât prorocii mai cinstit. Că şi a boteza în ape pe Cel Propovăduit, te-ai învrednicit. Drept aceasta pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu, Cel Ce S-a arătat în Trup, pe Cel Ce a ridicat păcatul lumii şi ne-a dăruit nouă mare milă. (Troparul Sfântului Ioan Botezătorul)

Ceai cu fructe de pădure și Miere cu inula de la Mănăstirea Nera Plant

Ceai cu fructe de pădure și Miere cu inula de la Mănăstirea Nera Plant

Sfântul Ioan Maximovici despre Botezul Domnului

Arătatu-Te-ai astăzi lumii şi Lu­mina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoştinţă Te lăudăm. Venit-ai şi Te-ai arătat, Lumina Cea Neapropiată. (Condacul Bobotezei)

Boboteaza sau Botezul Domnului Iisus Hristos (06 ianuarie)

Păcătoşilor şi vameşilor, pentru mulţimea milei Tale Te-ai arătat, Mântuitorul nostru. Că unde avea să strălucească Lu­mina Ta, dacă nu celor ce şedeau întru întuneric? Iubitorule de oameni, Slavă Ţie. (Troparul Bobotezei)

Ajunul Bobotezei, zi de post negru (05 ianuarie)

În anul al cincisprezecelea al domniei Cezarului Tiberiu, în vremea când Ponţiu Pilat era dregător în Iudeea, Irod, stăpânind a patra parte – Galileea; Filip, fratele lui, stăpânind a patra parte – Ituria şi ţinutul Trahoniei; iar Lisanie, stăpânind a patra parte – Abilenia; în zilele arhiereilor Ana şi Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia în pustie. Atunci el a venit în împrejurimile Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor, precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia proorocul, care zice: un glas strigă în pustie: pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Sale.

Soborul Sfinților 70 de Apostoli (04 ianuarie)

Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre. (Troparul Sfinților 70 de Apostoli)

Clătite pufoase cu Gem de zmeură cu aronia de la Mănăstirea Nera Plant

Clătite pufoase cu Gem de zmeură cu aronia de la Mănăstirea Nera Plant

Miere cu tinctură de Cătină de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Miere cu tinctură de Cătină de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Cuvântul Sfântului Nicolae Velimirovici la Duminica dinaintea Botezului Domnului

Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris de proroci: «Iată, Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui». loan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeei şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Iar loan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai puternic decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt. (Marcu 1, 1-8)

Cuvânt de învățătură la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare (01 ianuarie)

Arătatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dând tuturor oamenilor domnia cea nestricată, pecetluind-o cu dogmele tale, Sfinte Vasile Cuvioase, grăitorule de cele cereşti. (Condacul Sfântului Vasile cel Mare)

Viaţa Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei (01 ianuarie)

În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin care, cu Dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor în fiinţă ai lămurit şi ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. (Troparul Sfântului Vasile cel Mare)

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Iisus Hristos (01 ianuarie)

Cel Ce şezi pe Scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună cu Părintele Cel fără de început şi cu Dumnezeiescul Duh, ai binevoit a Te naşte pe pământ din Fecioară, Maica Ta, care nu ştie de bărbat, Mântuitorule Iisuse. Pentru aceasta ai şi fost tăiat împrejur a opta zi ca un Om. Slavă Sfatului Tău Celui Preabun; Slavă rânduielii Tale; Slavă smereniei Tale, Unule Iubitorule de oameni. (Troparul Praznicului Tăierii împrejur după Trup a Domnului Iisus)

Piept de pui cu Pesto de leurdă și nucă la cuptor

Piept de pui cu Pesto Nera Plant de leurdă și nucă și mixt de condimente italiene cu Bio-condiment cu busuioc, cimbrișor și oregano la cuptor

Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod

Pentru durerile sfinţilor, care pentru Tine au pătimit, fii milostiv, Doamne, şi toate durerile noastre le vindecă, Iubitorule de oameni, rugămu-ne Ţie. (Troparul Sfinților 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod)

Supă cremă de brocoli cu Bio-crackers cu brânză și verdețuri

Supă cremă de brocoli cu Bio-crackers cu brânză și verdețuri de la Mănăstirea Nera Plant

Cartofi copți cu Bio-Condiment cu salvie, mentă și chimen

Cartofi copți cu Bio-Condiment cu salvie, mentă și chimen de la Mănăstirea Nera Plant

Ceai pentru digestie ușoară

Ceai Digesto-Complex de la Mănăstirea Nera Plant pentru digestie ușoară

Duminica după Nașterea Domnului Iisus Hristos

Nimeni nu va putea enumera vreodată toate minunile şi darurile care umplu sufletele celor ce se roagă şi trăiesc în evlavie. Istoria Bisericii cu persecuţiile sângeroase dezlănţuite împotriva creştinilor este istoria credinţei care a biruit slăbiciunea legilor firii şi vitregia veacurilor.

Viața Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana (26 decembrie)

Celui Ce a Răsărit din Fecioara, Mai Marelui Păstorilor, ca o oaie de turmă ai urmat, Părinte al nostru Sfinte Nicodim. Cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunile, te-ai făcut lucrător sfinţit de cele cereşti, tămăduind sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Pentru aceasta strigăm: Slavă Celui Ce te-a preaslăvit pe tine; Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce a arătat tuturor prin tine îndreptare.

Cuvânt la sărbătoarea Sfântului Apostol Ștefan, Întâiul Mucenic (27 decembrie)

Stăpânul nostru, ieri a venit la noi cu Trup, iar astăzi sluga Lui a ieşit cu totul din trup; ieri Împăratul nostru S-a născut cu Trup, astăzi sluga cu pietre este ucisă; că pentru Dânsul se şi sfârşeşte întâiul mucenic şi Dumnezeiescul Ştefan.

Viața Sfântului Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan (27 decembrie)

Încununatu-s-a creștetul tău cu diademă împărătească, pe urma luptelor pe care le-ai pătimit pentru Hristos Dumnezeu, luptătorule cel dintâi printre mucenici. Că vădind nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău, de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L totdeauna pentru sufletele noastre. (Troparul Sfântului Apostol Ștefan, Întâiul Mucenic)

Al patrulea mag

Există o poveste tare veche, care spune că, de fapt, au fost patru magi doreau să se închine Mântuitorului, la nașterea Sa. Cel de-al patrulea și-a vândut tot ce avea și, cu banii obținuți, a luat trei pietre scumpe: un safir, un rubin și o perlă, pe care să le ducă în dar Mântuitorului.

Cuvântul părintelui Ilie Cleopa despre Soborul Maicii Domnului

Taină Minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, Scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care S-a culcat Cel Neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care lăudându-L Îl slăvim.

Soborul Maicii Domnului nostru Iisus Hristos (26 decembrie)

Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L popoare, că S-a preaslăvit.

Hristos S-a născut!

Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la Stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de sus, Doamne, Slavă Ţie! (Troparul Nașterii Domnului Iisus Hristos)

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos (25 decembrie)

Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peştera Celui Neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu Steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut Prunc Tânăr, Dumnezeu, Cel mai înainte de veci. (Condacul Praznicului Nașterii Domnului Iisus Hristos)

Folosul colindelor la sărbătoarea Nașterii Domnului

Colindătorii devin hristofori și teofori, adică purtători de Dumnezeu, întrucât ei Îl poartă în suflete și Îl vestesc pe Hristos Pruncul la casele creștinilor, care, la rândul lor se pregătesc îndelung pentru primirea Oaspetelui dumnezeiesc.

Cuvântul Sfântului Nicolae Velimirovici la Ajunul Crăciunului (24 decembrie)

Priviţi acum la Domnul Hristos. Este ascultare şi smerenie desăvârşită. Arhanghelul Gavriil, cel ce este ascultarea şi smerenia îngerească; Fecioara Maria – ascultare şi smerenie; Iosif – ascultare şi smerenie; păstorii – ascultare şi smerenie; craii de la răsărit – ascultare şi smerenie. Furtuni ascultătoare, vânturi ascultătoare, soarele şi luna ascultătoare, oameni ascultători, fiare ascultătoare, mormântul însuşi ascultător. Totul este ascultare pentru Soarele lui Dumnezeu, Noul Adam şi totul este smerit înaintea Lui, căci şi El este ascultător faţă de Tatăl Său, în chip desăvărşit, şi este smerit înaintea Lui.

Părintele Justin Pârvu: Sfaturi la vreme de necaz, prigoană sau boală

Liturghia şi Sfintele Taine vor da putere creştinilor să înfrunte foamea şi să fie păziţi de orice vătămare sub acoperământul Maicii Domnului. Apoi să zică rugăciunea lui Iisus şi a Născătoarei de Dumnezeu sau Apărătoare Doamnă. 

DR. PROF. NEUROCHIRURG ȘTEFAN MINDEA: „CUM A LUCRAT PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU ÎN VIAȚA MEA”

Am terminat săptămâna, când fiul duhovnicesc al Părintelui Justin, ieromonahul Justin, m-a invitat la mănăstire să-i fac o vizită Părintelui. Îmi era cunoscut numele, deși nu știam nimic din viața sfinției sale, nu aveam alte detalii și am plecat la mănăstire pentru a primi binecuvântarea sa. Ne-a primit și am văzut o persoană foarte fericită, plăcută, cumsecade și călduroasă.

Pastă de Măsline verzi Halkidiki

Pastă de Măsline verzi Halkidiki de la Mănăstirea Ormylia

Salată de quinoa cu legume și Ulei de salvie de la Mănăstirea Nera Plant

Salată de quinoa cu legume și Ulei de salvie de la Mănăstirea Nera Plant

Cartea Neamului lui Iisus Hristos sau Duminica dinaintea Nașterii Domnului

Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui; Iuda a născut pe Fares și pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe lesei; lesei a născut pe regele David; David a născut pe Solomon, din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia; Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amos; Amos a născut pe losia; losia a născut pe lehonia și pe frații lui, la strămutarea în Babilon; După strămutarea în Babilon, lehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Ahim; Ahim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Măriei, din care S-a născut Iisus, Care Se cheamă Hristos. Așadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; și de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost: Maria, Mama Sa, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând s-o vădească, a voit s-o lase, în ascuns. Și, cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, căci Cel zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște Fiu și vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus de Domnul prin prorocul, care zice: «lată, Fecioara va avea în pântece și va naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu». Și, deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. Și, fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus. (Evanghelia după Matei 1, 1-25)

Viața Sfântului Cuvios Daniil Sihastru (18 decembrie)

Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos; și luptând, ai învățat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii se bucură, Preacuvioase Părinte Daniile, duhul tău.

Troparul Sfântului Cuvios Daniil Sihastru

Viața Sfântului Prooroc Daniel și a Sfinților trei tineri: Anania, Azaria și Misail (17 decembrie)

Mari sunt faptele credinţei; că în mijlocul izvorului văpăii, ca într-o apă de odihnă sfinţii trei Tineri s-au bucurat şi Pro­rocul Daniel păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dum­nezeule, miluieşte-ne pe noi.

Suc natural cu Sirop Tonic vitaminizant de la Mănăstirea Nera Plant

Suc natural cu Sirop Tonic vitaminizant de la Mănăstirea Nera Plant

Tartă de post cu Gem de afine de la Mănăstirea Nera Plant

Tartă de post cu Gem de afine de la Mănăstirea Nera Plant

Cuvânt de învățătură despre Strămoșii Domnului Iisus și Pilda celor poftiți la masă

Sfânta Evanghelie din Duminica a XXVIII-a după Rusalii prezintă Pilda celor poftiți la cină și a fost rânduită de Biserică spre a se citi în această perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Viața Sfântului Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei (12 decembrie)

„Soborului celui dintâi te-ai arătat apărător şi de minuni făcător, de Dumnezeu purtătorule Sfinte Spiridon, părintele nostru. Pentru aceasta cu femeia cea moartă în groapă tu ai vorbit şi şarpele în aur l-ai prefăcut. Şi când ai cântat sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind, preasfinţite. Slavă Celui Ce te-a preamărit pe tine; Slavă Celui Ce te-a încununat; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.”
Troparul Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei

Ceai pentru imunitate

Ceaiul Imuno-Complex de la Mănăstirea Nera Plant cu tinctură Imutin de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Salată de ton, cartofi, fasole și Pesto cu leurdă și nucă de la Mănăstirea Nera Plant

Salată de ton, cartofi, fasole și Pesto cu leurdă și nucă de la Mănăstirea Nera Plant

Minunata apariție a Sfântului Ierarh Nicolae într-un autobuz din Rusia

Într-o zi de februarie a anului 1965, un autobuz plin de călători mergea din orașul nostru spre un alt oraș apropiat. Lângă șofer stătea un bătrân, mare la trup și viguros, cu o barbă albă, având în jur de 75 ani. Purta un palton greu cu guler de blană și o căciulă ce-i acoperea urechile. Autobuzul mergea încet pentru că ningea mereu. Când a ajuns la o curbă, lanțurile de la roțile din spate s-au rupt. Șoferul a frânat brusc, dar autobuzul s-a izbit de un alt autobuz, care se afla atunci acolo. Și toate acestea s-au petrecut în câteva secunde.

Zămislirea Sfintei Fecioare Maria (09 decembrie)

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Ceai cu salvie îndulcit cu Miere de albine cu cuișoare de la Mănăstirea Dragomirna

Ceai cu salvie îndulcit cu Miere de albine cu cuișoare de la Mănăstirea Dragomirna

Viața Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș (07 decembrie)

„Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, Fericită Filofteia, întru ispite neîncetat răbdând, bătăi suferind, în necazuri binevoind, pe săraci miluindu-i şi pe flămânzi săturându-i; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să mântuiască sufletele noastre.”

Troparul Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș

Cuvântul Părintelui Ilie Cleopa pentru Duminica a 27-a după Rusalii (Vindecarea femeii gârbove)

Niciodată Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu a mustrat pe păcătoși așa de aspru ca pe cărturari, pe farisei și pe legiuitorii fățarnici și plini de zavistie. Căci păcătoșii când se întorceau la pocăință din toată inima, cu mare milă și iubire îi primea Dumnezeu.

Cuvânt de învățătură despre Sfântul Ierarh Nicolae (06 decembrie)

„Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.”

Troparul Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei

Viața Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei (06 decembrie)

Multe, mari și preaslăvite minuni a făcut Sfântul Nicolae, acest mare plăcut al lui Dumnezeu, pe uscat și pe mare, ajutând celor ce erau în primejdii, izbăvind de înecare și scoțându-i din adâncul mării la uscat; răpindu-i din robie și aducându-i la casele lor; izbăvind din legături și din temnițe, apărând de tăierea de sabie și scăpând de la moarte, apoi multora le-a dat tămăduiri: orbilor, vedere; șchiopilor, umblare; surzilor, auz; muților, grai.

Supă cremă de post cu ciuperci și Crackers Bio cu semințe de la Mănăstirea Nera Plant

Supă cremă de post cu ciuperci și Crackers Bio cu semințe de la Mănăstirea Nera Plant

Gogoși mănăstirești umplute cu Gem de aronia și portocale de la Mănăstirea Nera Plant

Gogoși mănăstirești umplute cu Gem de aronia și portocale de la Mănăstirea Nera Plant

Părintele Justin Pârvu și crezul său în România, cea iubită de Dumnezeu

Știați că?
Strămoşii noştri au numit Undrea luna decembrie, în amintirea Sf. Apostol Andrei, care se sărbătoreşte cu o zi înainte de începutul acestei luni.

Viața Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica (03 decembrie)

Următor al cuvioșilor părinți și împlinitor al virtuțiilor sihăstrești, rugător neîncetat și înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule, sfinte cuvioase părinte Gheorghe, roagă-te, lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. (Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica)

Ceai cu mentă și Tinctură Tusoc de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Ceai cu mentă și Tinctură Tusoc de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Ziua națională a României (1 decembrie)

1 Decembrie este ziua sfântă a mulțumirii aduse lui Dumnezeu și a recunoștinței și cinstirii aduse eroilor făuritori ai unității naţionale!

Pește la cuptor cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia din Grecia

Pește la cuptor cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia din Grecia

Duminica a 30-a după Rusalii: Pilda dregătorului bogat, păzirea poruncilor

Prin milostenie, averile trecătoare devin comori veșnice. Averile nu se pierd când din ele se face milostenie săracilor, ci se transferă de pe pământ la cer, în înțelesul că milostenia transformă averile în lumina neînserată a faptelor bune, pe care omul o ia cu el în suflet și se mută la cer.

Pește cu sos de roșii și Măsline verzi Halkidiki

Pește cu sos de roșii și Măsline verzi Halkidiki de la Mănăstirea Ormylia din Grecia

Supă cremă de linte și Crackers Bio cu semințe de la Mănăstirea Nera Plant

Supă cremă de linte și Crackers Bio cu semințe de la Mănăstirea Nera Plant

Părintele Ilie Cleopa ne vorbește despre Sfântul Apostol Andrei

„Fiul al Galileei și frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat. Iar de la mormântul tău din Patras chemi popoarele la Dumnezeu și acum ne-ai umplut de bucurie că în România iarăși ai venit, unde pe Hristos Domnul l-ai propovăduit.” (Condacul Sfântului Apostol Andrei)

Viața Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, ocrotitorul României (30 noiembrie)

„Ca cel decât Apostolii mai întâi chemat şi verhovnicului frate adevărat, Stăpânului tuturor Andrei, roagă-te pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.” (Troparul Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi-Chemat)

Cu rugăciune smerită vom trece peste această perioadă de încercare

„Este nevoie de rugăciune. Virusul va dispărea dacă ne rugăm. Vrem oameni ai rugăciunii. Rugăciune arzătoare. Cu smerenie și pocăință. Avem nevoie de asta și toate celelalte vor fi aranjate.” ÎPS Athanasie, Mitropolitul Limassolului

Ceai aromat cu mere, pere și Miere de albine cu cătină și propolis de la Mănăstirea Dragomirna

Ceai aromat cu mere, pere și Miere de albine cu cătină și propolis de la Mănăstirea Dragomirna

Sfânta Muceniță Ecaterina (25 noiembrie)

Cu înțelepciunea ca și cu razele soarelui ai luminat pe filosofii păgâni și ca o lună prealuminoasă, care strălucea în noaptea necredinței, întunericul l-ai gonit; iar pe împărăteasa o ai încredințat, dimpreună și pe prigonitorul l-ai mustrat, de Dumnezeu chemată, fericită Ecaterino!Cu bucurie ai alergat la cămara cea cerească, către Hristos, Mirele cel preafrumos, și de la Dânsul te-ai încununat cu cunună împărătească, înaintea Căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta.

Viața Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea (23 noiembrie)

„Purtătorule de Dumnezeiescul Dor al Rugăciunii neîncetate, Sfinte Părinte Noule Antonie, povătuitorule al călugărilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni, locuitorul Raiului celui de Sus, dar nedespărţit de cei de jos, roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă Pace şi mare Milă.”
Troparul Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea

Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina (Duminica a 26-a după Rusalii)

„Bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea” (Psalmi 61, 10)

Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în biserică (21 noiembrie)

Astăzi, înainte însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, Împlinirea rânduielii Ziditorului. (Troparul praznicului Intrării Maicii Domnului în biserică)

Viața Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea (20 noiembrie)

Chip te-ai făcut înfrânării şi prin Dumnezeiescul Duh pe toţi i-ai luminat. Alergarea dreptei credinţe o ai săvârşit şi cu învăţăturile lumea ai luminat şi ai mustrat cugetele celor rău credincioşi, Părinte Cuvioase Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. (Troparul Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul)

Rugăciunea în Post

„Dumnezeu mi-a dat tot ce i-am cerut ! Pentru că în toată această vreme i-am cerut doar un singur lucru:
Să te ajute pe tine !”

Salată cu fructe de toamnă și Miere de albine cu cuișoare

Salată cu fructe de toamnă și Miere de albine cu cuișoare de la Mănăstirea Dragomirna

Mâncare de năut aromatizat cu Ulei de cimbrișor și oregano de la Mănăstirea Nera

Mâncare de năut aromatizat cu Ulei de cimbrișor și oregano de la Mănăstirea Nera

Viața Sfântului Apostol și Evanghelist Matei (16 noiembrie)

Apostole Sfinte şi Evanghelist Matei, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre. (Troparul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei)

Samarineanul milostiv – chipul iubirii lui Hristos în oameni

Biserica a rânduit ca în Duminica a XXV-a după Rusalii să fie citită Evanghelia care conține Pilda samarineanului milostiv rostită de Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind o tâlcuire a tainei mântuirii neamului omenesc și un dreptar pentru viața Bisericii și a fiecărui creștin în parte.

Fursecuri de post cu Gem Nera Plant cu zmeură și aronia

Fursecuri de post cu Gem de zmeură și aronia de la Mănăstirea Nera Plant

Viața Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur (13 noiembrie)

Din gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, lumea a luminat. Vistieriile neiubirii de argint lumii a câştigat. Înălţimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Şi cu cuvintele tale învăţându-ne, Sfinte Părinte Ioan Gură de Aur, roagă pe Cuvântul Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur

Mazăre cu Condiment cu roiniță, tarhon și mărar

Mazăre cu Condiment cu roiniță, tarhon și mărar de la Mănăstirea Nera Plant

Viața Sfântului Mare Mucenic Mina (10 noiembrie)

Ca pe cel ce eşti împreună vorbitor cu cei fără de trup şi cu purtătorii de nevoinţă împreună petrecător, adunându-ne cu credinţă, te lăudăm pe tine, Sfinte Mare Mucenice Mina, cerând pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Mina

Suc natural din Nectar de cătină de la Mănăstirea Paltin

Suc natural din Nectar de cătină de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Cartofi cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia

Cartofi cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia

Viața Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina (09 noiembrie)

Întru cuvioşie ai vieţuit, ca un înţelept ierarh, proslăvind pe Domnul cu viaţa ta cea plină de virtuţi, Sfinte Nectarie Cuvioase; pentru aceasta, proslăvindu-te cu puterea Mângâietorului, demonii goneşti şi pe cei bolnavi îi tămăduieşti, care vin cu credinţă la dumnezeieştile tale moaşte. (Troparul Sfântul Ierarh Nectarie)

Părintele Teofil Părăianu despre Învierea fiicei lui Iair

Să avem credința aceea care ne asigură că murind nu murim, ci trăim și după moarte; să avem credința aceea care ne asigură că va fi o înviere a morților, nu din puterea omului, ci din puterea lui Dumnezeu.

Cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur despre Post

„Dacă postul a fost necesar în Rai, cu atât mai necesar este în afara Raiului. Dacă era de folos leacul mai înainte de rană, cu atât mai de folos este după rană”

Sfântul Ioan Gură de Aur

Postul Nașterii Domnului sau Postul Crăciunului

Dacă vrei, creștine, să-ți fie postul folositor, atunci, postind trupește, să postești și duhovnicește și să postești întotdeauna.

Cuvântul Părintelui Ilie Cleopa la praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Sfinţii îngeri nu se bârfesc, nu se răzvrătesc, nu se mânie, trăiesc în bună rânduială. La fel şi noi, să nu ne mâncăm cinstea unul altuia, să avem răbdare în toate ispitele, să fugim de tulburare, de mânie, de ceartă, de pofte şi patimi trupeşti. Să trăim ca fraţii, în dragoste unii cu alţii, că suntem fiii Tatălui ceresc.

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil (8 noiembrie)

Mai marilor Voievozi ai Oştilor cereşti, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii; cu rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi, cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai mari peste cetele puterilor celor de sus.

Troparul Sfinților Arhangheli

Totul despre Crema cu sânziană

Maicile de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă prepară cu nevoință și rugăciune Crema cu sânziană este recomandată pentru acnee, furuncule, plăgi, noduli tiroidieni, tumorete cu diverse localizari, eripizel.

Salată de toamnă dreasă cu Oțet de mere cu măceșe

Salată de toamnă dreasă cu Oțet de mere cu măceșe de la Mănăstirea Nera Plant

Cuvântul Sfântului Nicolae Velimirovici despre Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr

Ne vorbește Sfântul Nicolae Velimirovici despre Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, Evanghelie ce se citește în Duminica a 22-a după Rusalii.

Pomenirea celor adormiți sau Moșii de toamnă

Sufletele celor mutaţi la Domnul aşteaptă de la noi rugăciunea şi milostenia făcută în numele lor, ca jertfă adusă lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. Din acest motiv noi aducem ofrande la biserică la rugăciunea parastasului pentru a le sfinţi şi pentru a le împărţi celor nevoiaşi.

Măceșele- sursă de vitamine și minerale

Grija pentru imunitate este prioritară în orice anotimp…
Toamna aceasta avem grijă de imunitatea noastră cu produse pe bază de MĂCEȘE.

Mâncare de praz cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia

Mâncare de praz cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia

Supă-cremă cu morcovi, ghimbir și Crackers Bio cu semințe de la Mănăstirea Nera Plant

Supă-cremă cu morcovi, ghimbir și Crackers Bio cu semințe de la Mănăstirea Nera Plant

Viața Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești (28 octombrie)

Vrednic următor al ierarhilor dobrogeni şi întâiule între mitropoliţii Ţării Româneşti, Sfinte Ierarhe Iachint, te-ai arătat mărturisitor al dreptei credinţe, lucrător al virtuţilor şi rugător pentru sufletele noastre.
(Troparul Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești)

Sfântul Cuvios Părinte Dimitrie cel Nou din Basarabi (27 octombrie)

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.
(Troparul Sfântului Cuv. Dimitrie cel Nou din Basarabi)

Prăjitură cu mere și glazură de Miere de albine cu cuișoare

Prăjitură cu mere și glazură de Miere de albine cu cuișoare de la Mănăstirea Dragomirna.

Minunea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de mir, la racla Sfintelor sale moaște

Pentru un moment, diaconul a fost buimăcit. Sfântul Dimitrie izvora mir! Fără să se îndoiască deloc de minune și aflându-se într-o stare de bucurie, uimire și entuziasm, a alergat să aducă bumbac dintr-un dulap al sfintei biserici. S-a întors alergând și a început să șteargă cu bumbacul mirul de pe pereții exteriori ai raclei și să dea bucăți din bumbacul acesta purtător de mir pelerinilor.

Viaţa Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir (26 octombrie)

Mare apărător te-a aflat în­tru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor, aşa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă. (Troparul Sfântului Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir)

Cuvântul Părintelui Ilie Cleopa la Duminica a 23-a după Rusalii

„Întoarce-te la casa ta și spune câte ți-a făcut ție Dumnezeu”

(Luca 8, 39)

Despre iubire și cugetare – Sfântul Paisie Aghioritul

Încercați iubirea, ea este medicamentul cel mai eficace pentru sănătate sufletului.

Viaţa Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului (23 octombrie)

Ca un ucenic al Domnului ai primit Evanghelia, drepte; ca un mucenic eşti de neînduple­cat; îndrăzneală ca un frate al lui Dumnezeu, a te ruga ca un ierarh. Roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. (Troparul Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului)

Ceai cu mentă îndulcit cu Miere de albine cu scorțișoară și propolis

Ceai cu mentă îndulcit cu Miere de albine cu scorțișoară și propolis de la Mănăstirea Dragomirna

Promisiunea tânărul vindecat de orbire

„Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului Dumnezeului vostru.” (Psalm 75, 11)

21 octombrie- Pomenirea Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoți Mărturisitori: Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel

21 octombrie Pomenirea Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoți Mărturisitori: Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel

Puterea celor 40 de Sfinte Liturghii

„Cu sfintele tale rugăciuni, prin mijlocirea pe care ai făcut-o pentru mine, m-am uşurat şi m-am mântuit”.

Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca (18 octombrie)

Apostole Sfinte şi Evanghe­liste Luca, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Supa crema de legume și Crackers cu brânză și verdeață

Supa crema de legume și Crackers cu brânză și verdeață

Cine poate fi dar fericit?

Credința, iubirea sau dragostea și nădejdea sunt, cele trei mijloace prin care ne facem plăcuți lui Dumnezeu și dobândim fericirea.

Ce este omul și care este rostul său pe pâmănt?

Omul este cea mai aleasă făptură văzută a lui Dumnezeu, pentru că el singur, dintre toate viețuitoarele pământului, este înzestrat cu minte înțelegătoare, cu simțuri nobile și voie liberă.

Măr copt umplut cu nucă și Miere de albine cu cuișoare

Măr copt umplut cu nucă și Miere de albine cu cuișoare de la Mănăstirea Dragomirna.

Minuni ale Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași

Mărturisesc părinţii bătrâni care au fost martori oculari, că, odată, de hramul ei, pe când oamenii aşteptau la rând să se închine la racla Cuvioasei Parascheva, au venit şi două creştine bătrîne din Focşani. Văzând lume multă, au zis preotului de la raclă: „Părinte, dă-ne voie să ne închinăm la Cuvioasă fără să mai stăm la rând şi să-i punem sub cap această pernă nouă pe care i-am adus-o de acasă drept mulţumire pentru ajutorul ce ni l-a dat”. „Dumnezeu să vă binecuvînteze, creştinelor, a zis preotul. Mergeţi şi vă închinaţi!”. În clipa aceea preoţii şi credincioşii au văzut un lucru sfînt şi cu totul minunat. Cuvioasa şi-a ridicat singură capul, iar după ce femeile i-au pus perna adusă şi s-au închinat, Sfânta Parascheva şi-a lăsat iarăşi capul pe căpătâi ca mai înainte. Iată cât de mult iubeşte Preacuvioasa pe cei ce se roagă lui Dumnezeu şi sfinţilor Lui cu smerenie şi credinţă.

Pilda răbdării

Dacă nu avem răbdare la Sfintele slujbe când se sfințeșete apa, când se împarte anafura, când se miruie, nici Sfânta Împărtăşanie de am lua-o nu ne este de folos.

Viața Sfintei Cuvioase Parascheva

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.

Iertarea: Cauza și efect

Conceptul și misiunea „Darurilor mănăstirești” este acela de a oferi celor din jurul nostru, pe lângă minunatele creații ale maicilor, și sfaturi duhovnicești adaptate contemporaneității, căci Dumnezeu ne-a hărăzit tuturor capacitatea de a gândi, simți, înainte de cea de ne hrăni . (www.darurimanastiresti.ro)

Toate trebuie făcute cu măsură

Sufletul e ca un stomac. Dacă îi dai hrană duhovnicească tot timpul, fără să îi dai timp să digere ce mănâncă, face indigestie.

Salată orientală cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia

Salată orientală cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia

Viaţa Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi

Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre. (Troparul)

Crucea văduviei mai grea decât Crucea bolii

„Amândouă s-au mântuit. Dar prima a avut o cruce mult mai grea decât cealaltă. Dacă cea de-a doua ar fi trecut numai un an prin încercările prin care a trecut prima, credinţa i s-ar fi zdruncinat. Când avea necazuri, imediat soţul ei era lângă ea şi o întărea. În timp ce văduva plângea, şi nu o mângâia nimeni”.

Învățătura Părintelui Ilie Cleopa despre Minunea Învierii fiului văduvei din Nain

Învățătura Părintelui Ilie Cleopa despre Minunea Învierii fiului văduvei din Nain

Cuvântul de învățătură a Sfântului Nicolae Velimirovici la Duminica a XX-a după Rusalii

Trupul şi oasele sunt doar veşmânt şi armură pentru suflet. Veşmântul îmbătrâneşte şi se zdrenţuieşte ca o haină roasă de purtare, dar Dumnezeu îl va înnoi şi va îmbrăca iarăşi în el sufletul dus odată.

Ceai de lămâie și scorțișoară îndulcit cu Miere de albine cu ghimbir

Ceai de lămâie și scorțișoară îndulcit cu Miere de albine cu ghimbir de la Mănăstirea Dragomirna

Viaţa Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu

Viaţa Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu
Sfinte Apostole Iacov, roagă-L pe mult milostivul Dumnezeu să dea sufletelor noastre iertare de păcate.

Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale

Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale

Toată nădejdea să o pui în mila lui Dumnezeu.

Toată nădejdea să o pui în mila lui Dumnezeu.

Viaţa şi pătimirea Sfîntului Apostol Toma (6 octombrie)

Apostole Sfinte, Toma, roagă-L pe milostivul Dumnezeusă dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre. (Troparul Sfântului Apostol Toma)

Tort cu Gem de coacăze negre de la Mănăstirea Nera Plant

Tort cu Gem de coacăze negre de la Mănăstirea Nera Plant

Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu

Astâzi, 5 octombrie, în calendarul Bisericii Ortodoxe Române se face pomenirea Sfinților Cuvioși Daniil și Misail, avva și ucenicul, a căror moaște se odihnesc la Mănăstirea Turnu.

Iubirea necondiționată a aproapelui

Iubirea necondiționată a aproapelui

Lăsaţi păcatele altora şi vedeţi-le pe ale voastre

Lăsaţi păcatele altora şi vedeţi-le pe ale voastre.

Sfântul Luca al Crimeii despre Iubirea vrăjmașilor, predică la Duminica a XIX-a după Rusalii

Doar cei ce s-au deprins să îi iubească pe cei care-i urăsc, să-şi iubească vrăjmaşii, i-au biruit pe aceştia – cu binele şi cu dragostea. Mila şi împreună-pătimirea – iată însuşirile de temelie, calităţile de temelie ale dragostei.

Cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur la Duminica a XIX-a după Pogorârea Sfântului Duh

Cuvântul de învățătură a Sfântului Ioan Gură de Aur la Duminica închinată Predicii de Munte ne prezintă cum să ne raportăm cu iubire la smintelile și ispitele care vin din partea vrăjmașilor noștri.

Cartofi țărănești cu ceapă, boia și Condiment Nera Plant cu busuioc, oregano și cimbrișor

Cartofi țărănești cu ceapă, boia și Condiment Nera Plant cu busuioc, oregano și cimbrișor

Mâncare de urzici cu orez

Mâncare de urzici cu orez

Ciorba de urzici

Ciorbă de urzici

Salată cu fasole roșie, porumb și Pesto Nera Plant cu leurdă și nucă

Salată cu fasole roșie, porumb și Pesto Nera Plant cu leurdă și nucă

Reteță de ciuperci cu Pesto Nera Plant de leurdă și nucă

Reteță de ciuperci cu Pesto Nera Plant de leurdă și nucă

Viaţa şi pătimirea Sfântului Sfinţitului Mucenic Ciprian şi a Sfintei Muceniţe Iustina fecioara

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu însuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Fericirile Sfântului Paisie Aghioritul

Fericiți sunt părinții care nu folosesc cuvântul „nu” pentru copiii lor, ci îi înfrânează de la rău prin viața lor sfântă, pe care copiii o imită și, bucuroși, urmează lui Hristos cu noblețe duhovnicească.

Salata cu cartofi, Măsline verzi Halkidiki și pește afumat

Salata cu cartofi, Măsline verzi Halkidiki și pește afumat

Rețetă de paste cu Pesto Nera Plant de leurdă și nucă.

Rețetă de paste cu Pesto Nera Plant de leurdă și nucă

Salată de toamnă aromatizată cu Ulei de măsline cu Busuioc de la Mănăstirea Nera Plant

Salată de toamnă aromatizată cu Ulei de măsline cu Busuioc de la Mănăstirea Nera Plant

Cuvânt despre tinerețe fără bătrânețe

Devenim treptat nemuritori, căci ne umplem de Dumnezeu Însuşi prin har, prin rugăciune, prin împărtăşire, prin toate binecuvântările pe care le primim în Biserică de la Cel Care S‑a întrupat, care a luat trupul nostru.

Prof. Univ. Dr. DUMITRU CONSTANTIN DULCAN DESPRE IISUS- fragment despre Iertare

Din punct de vedere ștințific, știți ce înseamnă Iertare?
– Înseamnă pur și simplu modificări la nivelul ADN ului, adică al fundamentului nostru genetic.

Părintele Justin – Omul Dragostei, Bătrânul, eroul, mucenicul, mărturisitorul

Milostenie pentru Maica Domnului! Înainte de 1990, pe când era la Mănăstirea Bistrița, la ușa chiliei Părintelui Iustin Pârvu a bătut o femeie sărmană. Venise la Părintele să ceară milostenie și bătrânul călugăr, în bunătatea sa, a milostivit-o pe femeie. „Povestea Părintele Iustin că, imediat ce i-a dat milostenie femeii, l-a cuprins o bucurie nemaisimțită […]

“Iertarea” dincolo de discernământ

Gândirea reprerzintă rațiunea, capacitatea de a discerne, de a reflecta, de a medita, de a cugeta, de a chibzui la ceva, ș.a. Este nevoie de discernământ pentru a ne manifesta oricare dintre cele două stări?

Ale Tale dintru ale Tale, Ție Îți aducem de toate și pentru toate

Mi-a descoperit Dumnezeu că băiatul cel mare, mulţumindu-I pentru bucatele pe care le mănâncă, ia plată de la Dumnezeu. Tu cu soţia şi cu cel mic nici nu cârtiţi, dar nici nu sunteţi mulţumiţi cu ceea ce aveţi. Iar cel mijlociu, nemulţumitor fiind, pierde plata sărăciei. Aceeaşi mâncare o aveţi, dar fiecăruia i se socoteşte după măsura sa.

Nevoitorul și îngerii

Dumnezeu a rânduit ca oamenii să fie îndreptați tot de oameni.

Cunoașteți noțiunea de HAR? Tu ai har?

Harul e mai mult decât darul, e permanent, este atât cât ești tu. Darul e de moment, ca orice dar. Orice ocazie, prilej sau lucru care ne face fericiți la un moment- dat în viață este un dar.

Alimentul ieftin si banal cu efecte miraculoase…

Fasolea conține carbohidrați complecsi, proteine si minerale. In plus, suplimenteaza fibrele necesare microbomului nostru si accelereaza sistemul imunitar.

Părintele Ilie Cleopa despre Pescuirea minunata

„Învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic nu am prins, dar după cuvântul Tău, vom arunca mrejele“ (Luca 5,5)

Pescuirea minunată

Fericitul Augustin crede că minunea prinderii peștilor în mod miraculor relatată de Sfântul Evanghelist Luca prefigurează Biserica ce avea să ia ființă, pe când cea consemnată de Sfântul Evanghelist Ioan se referă la Biserica de la sfârșitul veacurilor.

Pitonul și licuriciul

Atunci când luminezi pe drumul tău, lumina ta o văd toți cei din jurul tău. Pe unii poate îi bucură priveliștea, dar pe alții nu.

„Am să-l iau și pe acest bătrân cu barbă albă!”

Se spune că, demult, un preot misionar a plecat într-o călătorie și trecând pe la marginea unui sat și-a zis în sinea lui: ,,Ar fi bine să mă opresc la prima casă. Poate Dumnezeu mă va învrednici să le fiu folositor cu ceva.”

Cătina sau „ginsengul românesc”

Cătina cuprinde în bobițele mici de fructe o cantitatea foarte ridicată de vitamine, minerale, acizi grași, enzime, flavonoizi, carotenoide și lipide. Fructele de cătină sunt bogate în vitamine precum: A,C, B1, B2, B6, B9 , D, E, K, PP, F, studiile au demonstrat că fructul de cătină conține de 3 ori mai multă vitamina C decât măceșele și de 10 mai mult decât citricele, de asemenea conține mai mult beta-caroten decât conține morcovul. Tot în aceste fructe minune de toamnă se regăsesc o cantitate foarte bună de fosfor, calciu, magneziu, potasiu, sodiu, fier, seleniu, cupru, zinc, precum și acizi grași Omega 3, Omega 6, Omega 7 (un acid esențial foarte rar) și Omega 9.

Afinele- mențin glicemia sub control și acuitatea vizuală

Frunzele și fructele de afin au proprietăți astringente, vitaminizante, energizante, antioxidante, hipogliemiante, protectoare a vaselor de sânge și capilare, antiedematoase, antiinflamatoare, antiseptice, diuretice, antibacteriene, dezinfectante, antidiareice, imunostimulatoare și de îmbunătățire a acuității vizuale.

„Iertarea” versus „Legea Talionului”

„Ați auzit că s-a zis: << să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău >>, iar Eu vă zic vouă: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc […]. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc ce răsplată veți avea? Au nu și vameșii același lucru? Dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Au nu fac și neamurile același lucru?” (Matei 5, 43-47).

Emoțiile și evoluția copiilor

Copiii preiau inconştient reacţiile pe care le văd la părinţi în diverse momente. Temperamentul şi comportamentul părinţilor este preluat nu doar genetic, cât mai ales prin imitaţie. De aceea, este important ca părintele să fie model de credință și inteligenţă emoţională pentru copil. Atâta timp cât adultul reacţionează bine în situaţii dificile, copilul se va simţi în siguranţă. Atâta timp cât copilul își va vedea părintele cerând ajutor de la Dumnezeu, mergând la Biserică, participând la Sfânta Taină a Spovedaniei și a Împărtășaniei, în momentul în care va fi pus în faţa unei situaţii similare, va şti cum să procedeze, pentru că a avut cândva un exemplu demn de încredere.

Familia în 2020

De prin martie 2020, părinții și copiii s-au trezit peste noapte, fără voia lor, fără consimțământul lor, într-o nouă dimensiune: coabitarea 24 din 24h. Dintr-o dată spațiul comun- casa – mediul familial, a devenit un teren de cunoaștere și autocunoaștere. Orice trăsătură sau comportament al unui membru din familie care era tolerată sau trecută cu vederea mai ușor pentru-că nu era observată în permanență, a devenit factor de stres. Mai mult decât atât, sintagma „distanțare socială” , a început să capete valențe în „distanțarea familială”. Din fericire, familiile creștine, care au o rânduială bisericească, care au ales să respecte și să practice în continuare Sf. Spovedanie și Sf. Împărtășanie, au rămas „neatinse” de formele oricărei distanțări.

Internetul și influența acestuia asupra învățării

Ştim cu toţii că rolul şcolii este de a pregăti copii pentru o viaţă mai bună, de a le oferi o perspectivă, de a-i determina să aleagă opţiunile cele mai bune pentru viitorul lor.

Sânzienele- Florile Sfântului Ioan Botezătorul

Sânzienele au fost recunoscute ca plante de leac pentru efectele lor terapeutice antispastice, antiinflamatoare, diuretice, depurative, laxative, antireumatice, sedative, anticanceroase și antitumorale.

Duminica Sfinților Români

Noi, românii, ca neam am primit credința creștină de la unul din primi patru Apostoli chemați de Mântuitorul nostru, de la Sfântul Apostol Andrei, ne-am format ca neam în credința creștin-ortodoxă, în mod firesc și normal Dumnezeu ne-a răsplătit, răspunsul pozitiv de a urma chemării Mântuitorului și de a accepta botezul creștin, prin Sfinții noștri români, unii născuții și crescuți aici, alții care au venit să trăiască pe pământul nostru românesc, iar alții care din rânduiala lui Dumnezeu au vrut ca Sfintele lor Moaște să fie puse la loc de cinste în bisericile noastre de pe pâmântul românesc.

Renumitul medic neurochirurg care s-a reîntors în România din SUA la îndemnul Părintelui Justin Pârvu a fost hirotonit preot în ziua Sfintelor Rusalii

Unul dintre cei mai renumiți neurochirurgi, specializat în neurochirurgie minim invazivă și chirurgie oncologică spinală, Ștefan Mindea a decis, la îndemnul părintelui Iustin Pârvu de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă, să se întoarcă în țară alături de soția sa și cei șase copii.

Sunătoarea- planta cu sevă roșie

Sunătoarea este recunoscută pentru proprietățile sale antiseptice, antivirale, antidepresive, calmante, antibacteriene, antiinflamatoare, cicatrizante, antidiareice, antispastice, diuretice.

Rostopasca- planta de leac a ficatului

Seva de rostopască a fost utilizată încă din vechime pentru tratarea negilor și a problemelor de piele, iar în vechime se ungeau cu sevă de rostopască și pentru a fi preluată prin porii pielii de sânge și dusă la ficat pentru a ajuta refacerea și detoxifierea acestuia, considerându-se de către fitoterapeuții vremurilor trecute ca fiind asemănătoare cu secrețiile fierii. Administrată sub formă de ceaiuri sau infuzii, rostopascăi i s-a recunoscut efectul benefic în tratamentul bolilor de ficat și problemelor gastro-intestinale tot din Antichitate.

Infecțiile virale, virozele respiratorii și soluții naturiste mănăstirești potrivite acestora

          Infecțiile virale afectează, de obicei, tractul respirator superior sau inferior. Deci aceste infecții pot fi clasificate în funcție de virusul care le cauzează, acestea sunt în general, clasificare în funcție de condiția în care sunt implicate. În general agenții patogeni specifici provoacă frecvent manifestările clinice specifice (de exemplu, virusul sincițial respirator cauzează, de obicei, […]

Păducelul- aliatul inimii

Păducelul este cunoscut încă de pe vremea daco-romanilor în domeniul medicinal sub numele de „planta inimii” sau aliatul inimii deoarece este utilizat în tratamentele de prevenție și tratare a problemelor cardiovasculare, precum și tratarea emotivității excesive.

Salcia- planta care îl plânge pe Mântuitorul Iisus Hristos

Salcia și-a dovedit proprietățile benefice prin efectele sale tonice, antiseptice, antiinflamatoare, sedative, astringente, antifebrile, antibacteriene, antioxidante, vasodilatatoare, anticoagulante, antireumatice, analgezice, hemostatice.

Măslinul- arborele tămăduitor din Biblie

Proprietățile terapeutice ale Măslinului au efecte benefice multiple deoarece acesta acționează natural cu rol vasodilatator, tonic, febrifug, revigorant, detoxifiant, antibacterian, antimicotic, hepatoprotectector, hipotensiv, antianemic, nutritiv, antidiabetic, antihemoroidal, diuretic, laxativ, antireumatic, antivaricos, antioxidant, cicatrizant, antiinflamator, decongestionant, colagog, anticancerigen.

Mesteacănul- arborele terapeutic al primăverii

Mesteacănul este recunoscut și valorificat în domeniul fito-terapeutic în special pentru frunze, scoarță și seva care o produce în cantități foarte mari primăvara înainte de apariția frunzelor. Studiile efectuate asupra mesteacănului au constatat că acesta este bogat în vitamine, minerale, flavonoide, acizi fenolici, taninuri, glucide.

Procesul de creație al produselor mănăstirești

Produsele mănăstirești sunt create de către măicuțe și călugării din mănăstirii, cu scopul de a oferi iubitorilor de natură cea mai bună calitate a leacurilor, fie că sunt siropuri, uleiuri, oțeturi, tincturi, ceaiuri, gemuri sau chiar săpunuri, acestea sunt realizate în urma unei introspecții a rețetelor tradiționale, cunoscute din moși-strămoși. În mănăstirii se prepară în […]

Cum culegem plantele medicinale?

Plantele au avut întotdeauna o importanță majoră în dezvoltarea unei imunități potrivite, în rezolvarea problemelor de sănătate supărătoare, sau înlăturarea bolilor regăsite la nivelul organismului. Unul dintre cele mai importante aspecte în realizarea leacurilor sunt alegerea și indicațiile care trebuie respectate la momentul culegerii plantelor pentru a se realiza un produs final care poate fi […]

Să facem din țara asta un Canaan de rugăciune

Părinte, spuneați că trăim într-un lagăr electronic, chiar dacă noi nu sesizăm şi încă avem impresia că suntem liberi, într-o societate democratică. Credeți că este vreo diferență între acest lagăr şi cel comunist? Dragii mei, nu este nicio diferență. Că este comunism sau neocomunism, că este sub Ceauşescu, sau sub Iliescu, sau sub oricare alt […]

Mănăstirea Paltin și Darurile ei mănăstirești

Aşezământul social-filantropic al mănăstirii Paltin reprezintă încununarea activităţilor părintelui Justin Pârvu de zidire duhovnicească şi de lăcaşuri de ajutorare pentru credincioşii de pretutindeni, aflaţi în nevoi, o pildă de lucrare creştină pentru Biserica zilelor noastre, similară celei înfăptuite de Sf. Vasile cel Mare pentru Biserica timpului său.

Menta- planta aromatică de leac

Menta a fost și este apreciată pentru proprietățile sale antiseptice, analgezice, decongestionante, antibacteriene, antiinflamatoare, dezinfectante, cicatrizante și sedative, fiind utilizată în problemele aparatului respirator, digestiv, afecțiuni ale ficatului, intestinelor și ale circulației sângelui. Datorită efectului răcoritor și cicatrizant, menta se regăsește în foarte multe produse cosmetice.

Urzica- darul naturii pentru sănătate

Despre urzică se știe încă din Antichitate și până azi, însă tradiția creștină a păstrat și o legendă care spune că Mântuitorul Hristos în timpul Patimilor Sale a fost bătut cu frunze de urzică. Deși din punct de vedere al tradiției creștine nu are o reputație foarte bună, totuși ca plantă de leac și aliment i-au fost recunoscute proprietăți benefice asupra sănătății.

Crinul, petele și ridurile, sau cum estompezi blând semnele bătrâneții

Bătrânețea nu este o boală! Dar cu certitudine o putem face mai frumoasă și mai armonioasă cunoscând anumite detalii legate de cum se petrece și cum se poate acționa cu blândețe din timp pentru a îmbătrâni frumos și demn. Petele și semnele bătrâneții sau petele maronii reprezintă una dintre cele mai întâlnite problem dermatologice la […]

Cum ajutăm sistemul imunitar al copiilor?

Alegând să dăm copiilor acest produs dar și multe altele – ceaiuri potrivite momentului vârstei și provocării întâmpinate, produse naturale, cât mai multe legume și fructe, produse locale a căror sursă o cunoaștem – putem să le oferim o viață mai sănătoasă și mai lipsită de… severa pedeapsă de a sta acasă (sau în casă), pentru că este bolnav. Sănătatea, la fel ca joaca, au prioritate!

Salvia sau Palma Maicii Domnului

Salvia este cunoscută încă din Antichitate ca fiind o plantă cu proprietăți miraculoase pentru organism, așa cum însăși denumirea sa derivată din latinescul „salvare” (a vindeca, a însănătoși) o arată.

Idei de tratamente naturiste pentru cele mai cunoscute afecțiuni

Dorim să vă aducem în atenția dumneavoastră că produsele alimentare și de leac pregătite manual în Sfintele Mănăstiri Nera, Dragomirna și Paltin Petru-Vodă sunt suplimente alimentare și nu substituie tratamentul prescris de medic.

Leurda- planta mileniului trei

Leurda este recunoscută și apreciată în momentul de față pentru proprietățile sale hipocolesterice, stomahice, antibacterien, viermifungice, depurative, diuretice, hemostatice, bacteriostatice. Preparatele din această plantă curăță sângele, ficatul, stomacul, intestinele, rinichii.

Plante medicinale mănăstirești și întrebuințarea lor

Utilizarea plantelor în scop medicinal a devenit încă de la începuturile lumii cheia salvării, leacurile din moși strămoși, medicamentele realizate pe bază exclusiv din plante au dat dovadă de un real succes la nivel mondial.

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți sau Duminica Lăsatului sec de carne

„Când vei veni, Dumnezeule, pe pâmânt cu mărire și toate se vor cutremura, și râul cel de foc, înaintea divanului va curge, cărțile se vor deschide și cele ascunse se vor vădi; atunci să mă izbăvești de focul cel nestins și să mă învrednicești a sta de-a dreapta Ta, Judecătorule preadrepte.”

Busuiocul- planta sfântă, leac pentru sănătate

Încă din vechime, busuiocul este recunoscut pentru proprietățile sale curative și tratarea diverselor afecțiuni precum: bronșită, afecțiuni gastro-intestinale, febră, gută, dureri de stomac, infecții urinare, ulcer gastric, cefalee, înțepături de insecte, eczeme, afecțiuni ale sistemului nervos, situații de stres, dureri de cap.

Ce este ISOPUL?

Proprietățile terapeutice pe care planta o are sunt datorate în special uleiul esențial care se găsește în părțile aeriene ale plantei. Uleiul de isop are proprietăți antibacteriene și antifungice, antiseptice, astringente, antivirale, antiasmatice, bronhodilatatoare, hipotensive, antilitiazice biliare, stomahice, antispastice, diuretice și carminative, cicatrizante, expectorante, sedative și tonice-amărui.

Ce înseamnă TDIS sau „Tabăra din inima satului”

Într-o lume în care a-ţi exprima credinţa este o formă de slăbiciune, o formă de “instabilitate” emoţională, într-o lume în care dacă eşti un adolescent ce merge la Biserică, rişti să fii supus bullying –ului la şcoală, într-o lume în care valorile creştine sunt înlocuite cu alte valori, într-o lume în care acceptarea a primit conotaţii sexuale multiple, într-o lume în care familia se vrea a fi redefinită, într-o lume … există un Centru de tineret ortodox denumit TDIS sau „Tabăra din inima satului”

Cum se fac produsele naturiste Nera Plant la Mănăstirea Nera din Caraș Severin?

„În mănăstire se prepară şi produse naturiste pentru tratarea unor afecţiuni trupeşti, dar şi pentru consum alimentar. Ceaiurile, tincturile sau alimentele sunt comercializate în magazinul mănăstirii şi în toate magazinele bisericeşti ale Episcopiei Caransebeşului. Mănăstirea are o frumoasă bibliotecă, ateliere de pictură, de litografie şi de sculptură în lemn”, a declarat Casian Rușeți.

Cum se fac produsele naturiste la Mănăstirea Dragomirna?

Măicuțele au avut o chemare și au rămas în mânăstire, dar pe lângă rânduiala de aici pe care o respectă cu strictețe au timp să se ocupe și de pasiuni, unele dintre acestea pictând, altele ocupându-se de un adevărat laborator de produse naturale.

Ce sunt tincturile și la ce ne folosesc?

Echipa Daruri Mănăstirești dorește să vă pună la dispoziție mai multe tipuri de tincturi pentru o gamă variată de afecțiuni, de la banale răceli până la afecțiuni tumorale.

Săpunurile naturale, un dar mănăstiresc prețios

Săpunurile mănăstirești sunt un adevărat dar al naturii și al priceperii de sute de ani a călugărilor și măicuțelor din mănăstirile românești.

De ce răcim? Cauze emoționale, fizice și idei pentru întărirea imunității

Răceala vine mereu pe fond de imunitate scăzută. Imunitatea scade din cauza unei alimentații nepotrivite, din cauza lipsei de activitate fizică sau mentală, din cauza lipsei de grijă față de propriul eu, din cauza faptului că am lăsat jos bariera noastră de protecție – atât interioară, cât și exterioară.

Produsele mănăstirești, darul suprem al călugărilor

„…Dacă cineva nu vrea să lucreze, (acela) nici să nu mănânce.” (II Tes. 3, 10), sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel care îi îndeamnă pe creștini din Tesalonic să muncească pentru hrana cea de toate zilele, aceste cuvinte însă sunt cele care ghidează și viața nevoitorilor din mănăstirile creștine de pretutindeni, însă aceste învătățuri nu sunt îndeplinite în Mănăstiri doar formal, ci cu dedicare, cu trudă, împletite cu post și rugăciune neîncetată.

Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan (30 ianuarie)

Pe cei trei preamari luminători ai Dumnezeirii Celei de trei ori mai strălucitoare decât soarele, pe cei ce învăpăiază lumea cu Razele Dumnezeieştilor dogme; pe râurile cele cu miere curgătoare ale înţelepciunii, care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de Dumnezeu; pe Marele Vasile şi pe Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, împre­ună cu Strălucitul Ioan cel cu limbă de aur, toţi cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne, cu cântări să-i cinstim; că aceştia pururea se roagă Treimii pentru noi.

(Troparul Sfinților Trei Ierarhi)

Întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos (02 februarie)

Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; că din tine a Răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veseleşte-te şi tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în braţe pe Izbăvitorul sufletelor noastre, Cel Ce ne-a dăruit nouă şi Învierea.

(Troparul Întâmpinării Domnului)

Pilda celor patru lumânări

Flacara Speranței să ardă mereu în sufletele noastre… pentru ca în Noul An ce de curând a început să avem o viață plinp de Pace, Credință și Iubire în fiecare clipă.

Viaţa Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodești (10 ianuarie)

Peste pământ arcuindu-te ca un curcubeu, ai ajuns din Sfântul Munte în Athosul de la miazănoapte, Valaam. O, Sfinte Părinte Antipa, mult lăudatule, asemenea mult minunaților bătrâni ai Moldovei te-ai făcut; și acum, locuind în slava cerescului Valaam, roagă-L pe Hristos Dumnezeul nostru să ne povățuiască pe calea îngerească. (Troparul Sfântului Antipa)

Cuvântul Sfântului Nicolae Velimirovici la Duminica după Botezul Domnului

În vremea aceea, auzind că loan a fost întemniţat, Iisus a plecat în Galileea. Şi, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali, ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin Isaia prorocul, care zice: «Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit». De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor. (Matei 4, 12-17)

Cuvântul Părintelui Ilie Cleopa la Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

De venirea Ta cea Trupească temându-se Iordanul, cu cutremur s-a întors; şi slujba cea duhovnicească plinind-o Prorocul Ioan, cu frică s-a tras înapoi. Cetele îngereşti s-au înspăimântat, văzându-Te pe Tine în Iordan, cu Trupul botezându-Te şi toţi cei dintru întuneric s-au luminat, lăudându-Te pe Tine, Cel Ce Te-ai arătat şi ai luminat toate. (Condacul Sfântului Ioan Botezătorul)

Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (07 ianuarie)

Pomenirea dreptului este cu laude; iar ţie destul îţi este mărturia Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat şi decât prorocii mai cinstit. Că şi a boteza în ape pe Cel Propovăduit, te-ai învrednicit. Drept aceasta pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu, Cel Ce S-a arătat în Trup, pe Cel Ce a ridicat păcatul lumii şi ne-a dăruit nouă mare milă. (Troparul Sfântului Ioan Botezătorul)

Sfântul Ioan Maximovici despre Botezul Domnului

Arătatu-Te-ai astăzi lumii şi Lu­mina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoştinţă Te lăudăm. Venit-ai şi Te-ai arătat, Lumina Cea Neapropiată. (Condacul Bobotezei)

Boboteaza sau Botezul Domnului Iisus Hristos (06 ianuarie)

Păcătoşilor şi vameşilor, pentru mulţimea milei Tale Te-ai arătat, Mântuitorul nostru. Că unde avea să strălucească Lu­mina Ta, dacă nu celor ce şedeau întru întuneric? Iubitorule de oameni, Slavă Ţie. (Troparul Bobotezei)

Ajunul Bobotezei, zi de post negru (05 ianuarie)

În anul al cincisprezecelea al domniei Cezarului Tiberiu, în vremea când Ponţiu Pilat era dregător în Iudeea, Irod, stăpânind a patra parte – Galileea; Filip, fratele lui, stăpânind a patra parte – Ituria şi ţinutul Trahoniei; iar Lisanie, stăpânind a patra parte – Abilenia; în zilele arhiereilor Ana şi Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia în pustie. Atunci el a venit în împrejurimile Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor, precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia proorocul, care zice: un glas strigă în pustie: pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Sale.

Soborul Sfinților 70 de Apostoli (04 ianuarie)

Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre. (Troparul Sfinților 70 de Apostoli)

Cuvântul Sfântului Nicolae Velimirovici la Duminica dinaintea Botezului Domnului

Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris de proroci: «Iată, Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui». loan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeei şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Iar loan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai puternic decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt. (Marcu 1, 1-8)

Cuvânt de învățătură la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare (01 ianuarie)

Arătatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dând tuturor oamenilor domnia cea nestricată, pecetluind-o cu dogmele tale, Sfinte Vasile Cuvioase, grăitorule de cele cereşti. (Condacul Sfântului Vasile cel Mare)

Viaţa Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei (01 ianuarie)

În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin care, cu Dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor în fiinţă ai lămurit şi ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. (Troparul Sfântului Vasile cel Mare)

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Iisus Hristos (01 ianuarie)

Cel Ce şezi pe Scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună cu Părintele Cel fără de început şi cu Dumnezeiescul Duh, ai binevoit a Te naşte pe pământ din Fecioară, Maica Ta, care nu ştie de bărbat, Mântuitorule Iisuse. Pentru aceasta ai şi fost tăiat împrejur a opta zi ca un Om. Slavă Sfatului Tău Celui Preabun; Slavă rânduielii Tale; Slavă smereniei Tale, Unule Iubitorule de oameni. (Troparul Praznicului Tăierii împrejur după Trup a Domnului Iisus)

Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod

Pentru durerile sfinţilor, care pentru Tine au pătimit, fii milostiv, Doamne, şi toate durerile noastre le vindecă, Iubitorule de oameni, rugămu-ne Ţie. (Troparul Sfinților 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod)

Duminica după Nașterea Domnului Iisus Hristos

Nimeni nu va putea enumera vreodată toate minunile şi darurile care umplu sufletele celor ce se roagă şi trăiesc în evlavie. Istoria Bisericii cu persecuţiile sângeroase dezlănţuite împotriva creştinilor este istoria credinţei care a biruit slăbiciunea legilor firii şi vitregia veacurilor.

Viața Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana (26 decembrie)

Celui Ce a Răsărit din Fecioara, Mai Marelui Păstorilor, ca o oaie de turmă ai urmat, Părinte al nostru Sfinte Nicodim. Cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunile, te-ai făcut lucrător sfinţit de cele cereşti, tămăduind sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Pentru aceasta strigăm: Slavă Celui Ce te-a preaslăvit pe tine; Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce a arătat tuturor prin tine îndreptare.

Cuvânt la sărbătoarea Sfântului Apostol Ștefan, Întâiul Mucenic (27 decembrie)

Stăpânul nostru, ieri a venit la noi cu Trup, iar astăzi sluga Lui a ieşit cu totul din trup; ieri Împăratul nostru S-a născut cu Trup, astăzi sluga cu pietre este ucisă; că pentru Dânsul se şi sfârşeşte întâiul mucenic şi Dumnezeiescul Ştefan.

Viața Sfântului Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan (27 decembrie)

Încununatu-s-a creștetul tău cu diademă împărătească, pe urma luptelor pe care le-ai pătimit pentru Hristos Dumnezeu, luptătorule cel dintâi printre mucenici. Că vădind nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău, de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L totdeauna pentru sufletele noastre. (Troparul Sfântului Apostol Ștefan, Întâiul Mucenic)

Al patrulea mag

Există o poveste tare veche, care spune că, de fapt, au fost patru magi doreau să se închine Mântuitorului, la nașterea Sa. Cel de-al patrulea și-a vândut tot ce avea și, cu banii obținuți, a luat trei pietre scumpe: un safir, un rubin și o perlă, pe care să le ducă în dar Mântuitorului.

Cuvântul părintelui Ilie Cleopa despre Soborul Maicii Domnului

Taină Minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, Scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care S-a culcat Cel Neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care lăudându-L Îl slăvim.

Soborul Maicii Domnului nostru Iisus Hristos (26 decembrie)

Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L popoare, că S-a preaslăvit.

Hristos S-a născut!

Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la Stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de sus, Doamne, Slavă Ţie! (Troparul Nașterii Domnului Iisus Hristos)

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos (25 decembrie)

Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peştera Celui Neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu Steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut Prunc Tânăr, Dumnezeu, Cel mai înainte de veci. (Condacul Praznicului Nașterii Domnului Iisus Hristos)

Folosul colindelor la sărbătoarea Nașterii Domnului

Colindătorii devin hristofori și teofori, adică purtători de Dumnezeu, întrucât ei Îl poartă în suflete și Îl vestesc pe Hristos Pruncul la casele creștinilor, care, la rândul lor se pregătesc îndelung pentru primirea Oaspetelui dumnezeiesc.

Cuvântul Sfântului Nicolae Velimirovici la Ajunul Crăciunului (24 decembrie)

Priviţi acum la Domnul Hristos. Este ascultare şi smerenie desăvârşită. Arhanghelul Gavriil, cel ce este ascultarea şi smerenia îngerească; Fecioara Maria – ascultare şi smerenie; Iosif – ascultare şi smerenie; păstorii – ascultare şi smerenie; craii de la răsărit – ascultare şi smerenie. Furtuni ascultătoare, vânturi ascultătoare, soarele şi luna ascultătoare, oameni ascultători, fiare ascultătoare, mormântul însuşi ascultător. Totul este ascultare pentru Soarele lui Dumnezeu, Noul Adam şi totul este smerit înaintea Lui, căci şi El este ascultător faţă de Tatăl Său, în chip desăvărşit, şi este smerit înaintea Lui.

Părintele Justin Pârvu: Sfaturi la vreme de necaz, prigoană sau boală

Liturghia şi Sfintele Taine vor da putere creştinilor să înfrunte foamea şi să fie păziţi de orice vătămare sub acoperământul Maicii Domnului. Apoi să zică rugăciunea lui Iisus şi a Născătoarei de Dumnezeu sau Apărătoare Doamnă. 

DR. PROF. NEUROCHIRURG ȘTEFAN MINDEA: „CUM A LUCRAT PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU ÎN VIAȚA MEA”

Am terminat săptămâna, când fiul duhovnicesc al Părintelui Justin, ieromonahul Justin, m-a invitat la mănăstire să-i fac o vizită Părintelui. Îmi era cunoscut numele, deși nu știam nimic din viața sfinției sale, nu aveam alte detalii și am plecat la mănăstire pentru a primi binecuvântarea sa. Ne-a primit și am văzut o persoană foarte fericită, plăcută, cumsecade și călduroasă.

Cartea Neamului lui Iisus Hristos sau Duminica dinaintea Nașterii Domnului

Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui; Iuda a născut pe Fares și pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe lesei; lesei a născut pe regele David; David a născut pe Solomon, din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia; Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amos; Amos a născut pe losia; losia a născut pe lehonia și pe frații lui, la strămutarea în Babilon; După strămutarea în Babilon, lehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Ahim; Ahim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Măriei, din care S-a născut Iisus, Care Se cheamă Hristos. Așadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; și de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost: Maria, Mama Sa, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând s-o vădească, a voit s-o lase, în ascuns. Și, cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, căci Cel zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște Fiu și vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus de Domnul prin prorocul, care zice: «lată, Fecioara va avea în pântece și va naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu». Și, deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. Și, fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus. (Evanghelia după Matei 1, 1-25)

Viața Sfântului Cuvios Daniil Sihastru (18 decembrie)

Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos; și luptând, ai învățat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii se bucură, Preacuvioase Părinte Daniile, duhul tău.

Troparul Sfântului Cuvios Daniil Sihastru

Viața Sfântului Prooroc Daniel și a Sfinților trei tineri: Anania, Azaria și Misail (17 decembrie)

Mari sunt faptele credinţei; că în mijlocul izvorului văpăii, ca într-o apă de odihnă sfinţii trei Tineri s-au bucurat şi Pro­rocul Daniel păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dum­nezeule, miluieşte-ne pe noi.

Cuvânt de învățătură despre Strămoșii Domnului Iisus și Pilda celor poftiți la masă

Sfânta Evanghelie din Duminica a XXVIII-a după Rusalii prezintă Pilda celor poftiți la cină și a fost rânduită de Biserică spre a se citi în această perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Viața Sfântului Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei (12 decembrie)

„Soborului celui dintâi te-ai arătat apărător şi de minuni făcător, de Dumnezeu purtătorule Sfinte Spiridon, părintele nostru. Pentru aceasta cu femeia cea moartă în groapă tu ai vorbit şi şarpele în aur l-ai prefăcut. Şi când ai cântat sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind, preasfinţite. Slavă Celui Ce te-a preamărit pe tine; Slavă Celui Ce te-a încununat; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.”
Troparul Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei

Minunata apariție a Sfântului Ierarh Nicolae într-un autobuz din Rusia

Într-o zi de februarie a anului 1965, un autobuz plin de călători mergea din orașul nostru spre un alt oraș apropiat. Lângă șofer stătea un bătrân, mare la trup și viguros, cu o barbă albă, având în jur de 75 ani. Purta un palton greu cu guler de blană și o căciulă ce-i acoperea urechile. Autobuzul mergea încet pentru că ningea mereu. Când a ajuns la o curbă, lanțurile de la roțile din spate s-au rupt. Șoferul a frânat brusc, dar autobuzul s-a izbit de un alt autobuz, care se afla atunci acolo. Și toate acestea s-au petrecut în câteva secunde.

Zămislirea Sfintei Fecioare Maria (09 decembrie)

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Viața Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș (07 decembrie)

„Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, Fericită Filofteia, întru ispite neîncetat răbdând, bătăi suferind, în necazuri binevoind, pe săraci miluindu-i şi pe flămânzi săturându-i; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să mântuiască sufletele noastre.”

Troparul Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș

Cuvântul Părintelui Ilie Cleopa pentru Duminica a 27-a după Rusalii (Vindecarea femeii gârbove)

Niciodată Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu a mustrat pe păcătoși așa de aspru ca pe cărturari, pe farisei și pe legiuitorii fățarnici și plini de zavistie. Căci păcătoșii când se întorceau la pocăință din toată inima, cu mare milă și iubire îi primea Dumnezeu.

Cuvânt de învățătură despre Sfântul Ierarh Nicolae (06 decembrie)

„Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.”

Troparul Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei

Viața Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei (06 decembrie)

Multe, mari și preaslăvite minuni a făcut Sfântul Nicolae, acest mare plăcut al lui Dumnezeu, pe uscat și pe mare, ajutând celor ce erau în primejdii, izbăvind de înecare și scoțându-i din adâncul mării la uscat; răpindu-i din robie și aducându-i la casele lor; izbăvind din legături și din temnițe, apărând de tăierea de sabie și scăpând de la moarte, apoi multora le-a dat tămăduiri: orbilor, vedere; șchiopilor, umblare; surzilor, auz; muților, grai.

Părintele Justin Pârvu și crezul său în România, cea iubită de Dumnezeu

Știați că?
Strămoşii noştri au numit Undrea luna decembrie, în amintirea Sf. Apostol Andrei, care se sărbătoreşte cu o zi înainte de începutul acestei luni.

Viața Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica (03 decembrie)

Următor al cuvioșilor părinți și împlinitor al virtuțiilor sihăstrești, rugător neîncetat și înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule, sfinte cuvioase părinte Gheorghe, roagă-te, lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. (Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica)

Ziua națională a României (1 decembrie)

1 Decembrie este ziua sfântă a mulțumirii aduse lui Dumnezeu și a recunoștinței și cinstirii aduse eroilor făuritori ai unității naţionale!

Duminica a 30-a după Rusalii: Pilda dregătorului bogat, păzirea poruncilor

Prin milostenie, averile trecătoare devin comori veșnice. Averile nu se pierd când din ele se face milostenie săracilor, ci se transferă de pe pământ la cer, în înțelesul că milostenia transformă averile în lumina neînserată a faptelor bune, pe care omul o ia cu el în suflet și se mută la cer.

Părintele Ilie Cleopa ne vorbește despre Sfântul Apostol Andrei

„Fiul al Galileei și frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat. Iar de la mormântul tău din Patras chemi popoarele la Dumnezeu și acum ne-ai umplut de bucurie că în România iarăși ai venit, unde pe Hristos Domnul l-ai propovăduit.” (Condacul Sfântului Apostol Andrei)

Viața Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, ocrotitorul României (30 noiembrie)

„Ca cel decât Apostolii mai întâi chemat şi verhovnicului frate adevărat, Stăpânului tuturor Andrei, roagă-te pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.” (Troparul Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi-Chemat)

Cu rugăciune smerită vom trece peste această perioadă de încercare

„Este nevoie de rugăciune. Virusul va dispărea dacă ne rugăm. Vrem oameni ai rugăciunii. Rugăciune arzătoare. Cu smerenie și pocăință. Avem nevoie de asta și toate celelalte vor fi aranjate.” ÎPS Athanasie, Mitropolitul Limassolului

Sfânta Muceniță Ecaterina (25 noiembrie)

Cu înțelepciunea ca și cu razele soarelui ai luminat pe filosofii păgâni și ca o lună prealuminoasă, care strălucea în noaptea necredinței, întunericul l-ai gonit; iar pe împărăteasa o ai încredințat, dimpreună și pe prigonitorul l-ai mustrat, de Dumnezeu chemată, fericită Ecaterino!Cu bucurie ai alergat la cămara cea cerească, către Hristos, Mirele cel preafrumos, și de la Dânsul te-ai încununat cu cunună împărătească, înaintea Căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta.

Viața Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea (23 noiembrie)

„Purtătorule de Dumnezeiescul Dor al Rugăciunii neîncetate, Sfinte Părinte Noule Antonie, povătuitorule al călugărilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni, locuitorul Raiului celui de Sus, dar nedespărţit de cei de jos, roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă Pace şi mare Milă.”
Troparul Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea

Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina (Duminica a 26-a după Rusalii)

„Bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea” (Psalmi 61, 10)

Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în biserică (21 noiembrie)

Astăzi, înainte însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, Împlinirea rânduielii Ziditorului. (Troparul praznicului Intrării Maicii Domnului în biserică)

Viața Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea (20 noiembrie)

Chip te-ai făcut înfrânării şi prin Dumnezeiescul Duh pe toţi i-ai luminat. Alergarea dreptei credinţe o ai săvârşit şi cu învăţăturile lumea ai luminat şi ai mustrat cugetele celor rău credincioşi, Părinte Cuvioase Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. (Troparul Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul)

Rugăciunea în Post

„Dumnezeu mi-a dat tot ce i-am cerut ! Pentru că în toată această vreme i-am cerut doar un singur lucru:
Să te ajute pe tine !”

Viața Sfântului Apostol și Evanghelist Matei (16 noiembrie)

Apostole Sfinte şi Evanghelist Matei, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre. (Troparul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei)

Samarineanul milostiv – chipul iubirii lui Hristos în oameni

Biserica a rânduit ca în Duminica a XXV-a după Rusalii să fie citită Evanghelia care conține Pilda samarineanului milostiv rostită de Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind o tâlcuire a tainei mântuirii neamului omenesc și un dreptar pentru viața Bisericii și a fiecărui creștin în parte.

Viața Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur (13 noiembrie)

Din gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, lumea a luminat. Vistieriile neiubirii de argint lumii a câştigat. Înălţimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Şi cu cuvintele tale învăţându-ne, Sfinte Părinte Ioan Gură de Aur, roagă pe Cuvântul Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur

Viața Sfântului Mare Mucenic Mina (10 noiembrie)

Ca pe cel ce eşti împreună vorbitor cu cei fără de trup şi cu purtătorii de nevoinţă împreună petrecător, adunându-ne cu credinţă, te lăudăm pe tine, Sfinte Mare Mucenice Mina, cerând pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Mina

Viața Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina (09 noiembrie)

Întru cuvioşie ai vieţuit, ca un înţelept ierarh, proslăvind pe Domnul cu viaţa ta cea plină de virtuţi, Sfinte Nectarie Cuvioase; pentru aceasta, proslăvindu-te cu puterea Mângâietorului, demonii goneşti şi pe cei bolnavi îi tămăduieşti, care vin cu credinţă la dumnezeieştile tale moaşte. (Troparul Sfântul Ierarh Nectarie)

Părintele Teofil Părăianu despre Învierea fiicei lui Iair

Să avem credința aceea care ne asigură că murind nu murim, ci trăim și după moarte; să avem credința aceea care ne asigură că va fi o înviere a morților, nu din puterea omului, ci din puterea lui Dumnezeu.

Cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur despre Post

„Dacă postul a fost necesar în Rai, cu atât mai necesar este în afara Raiului. Dacă era de folos leacul mai înainte de rană, cu atât mai de folos este după rană”

Sfântul Ioan Gură de Aur

Postul Nașterii Domnului sau Postul Crăciunului

Dacă vrei, creștine, să-ți fie postul folositor, atunci, postind trupește, să postești și duhovnicește și să postești întotdeauna.

Cuvântul Părintelui Ilie Cleopa la praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Sfinţii îngeri nu se bârfesc, nu se răzvrătesc, nu se mânie, trăiesc în bună rânduială. La fel şi noi, să nu ne mâncăm cinstea unul altuia, să avem răbdare în toate ispitele, să fugim de tulburare, de mânie, de ceartă, de pofte şi patimi trupeşti. Să trăim ca fraţii, în dragoste unii cu alţii, că suntem fiii Tatălui ceresc.

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil (8 noiembrie)

Mai marilor Voievozi ai Oştilor cereşti, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii; cu rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi, cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai mari peste cetele puterilor celor de sus.

Troparul Sfinților Arhangheli

Cuvântul Sfântului Nicolae Velimirovici despre Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr

Ne vorbește Sfântul Nicolae Velimirovici despre Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, Evanghelie ce se citește în Duminica a 22-a după Rusalii.

Pomenirea celor adormiți sau Moșii de toamnă

Sufletele celor mutaţi la Domnul aşteaptă de la noi rugăciunea şi milostenia făcută în numele lor, ca jertfă adusă lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. Din acest motiv noi aducem ofrande la biserică la rugăciunea parastasului pentru a le sfinţi şi pentru a le împărţi celor nevoiaşi.

Viața Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești (28 octombrie)

Vrednic următor al ierarhilor dobrogeni şi întâiule între mitropoliţii Ţării Româneşti, Sfinte Ierarhe Iachint, te-ai arătat mărturisitor al dreptei credinţe, lucrător al virtuţilor şi rugător pentru sufletele noastre.
(Troparul Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești)

Sfântul Cuvios Părinte Dimitrie cel Nou din Basarabi (27 octombrie)

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.
(Troparul Sfântului Cuv. Dimitrie cel Nou din Basarabi)

Minunea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de mir, la racla Sfintelor sale moaște

Pentru un moment, diaconul a fost buimăcit. Sfântul Dimitrie izvora mir! Fără să se îndoiască deloc de minune și aflându-se într-o stare de bucurie, uimire și entuziasm, a alergat să aducă bumbac dintr-un dulap al sfintei biserici. S-a întors alergând și a început să șteargă cu bumbacul mirul de pe pereții exteriori ai raclei și să dea bucăți din bumbacul acesta purtător de mir pelerinilor.

Viaţa Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir (26 octombrie)

Mare apărător te-a aflat în­tru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor, aşa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă. (Troparul Sfântului Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir)

Cuvântul Părintelui Ilie Cleopa la Duminica a 23-a după Rusalii

„Întoarce-te la casa ta și spune câte ți-a făcut ție Dumnezeu”

(Luca 8, 39)

Despre iubire și cugetare – Sfântul Paisie Aghioritul

Încercați iubirea, ea este medicamentul cel mai eficace pentru sănătate sufletului.

Viaţa Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului (23 octombrie)

Ca un ucenic al Domnului ai primit Evanghelia, drepte; ca un mucenic eşti de neînduple­cat; îndrăzneală ca un frate al lui Dumnezeu, a te ruga ca un ierarh. Roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. (Troparul Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului)

Promisiunea tânărul vindecat de orbire

„Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului Dumnezeului vostru.” (Psalm 75, 11)

21 octombrie- Pomenirea Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoți Mărturisitori: Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel

21 octombrie Pomenirea Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoți Mărturisitori: Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel

Puterea celor 40 de Sfinte Liturghii

„Cu sfintele tale rugăciuni, prin mijlocirea pe care ai făcut-o pentru mine, m-am uşurat şi m-am mântuit”.

Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca (18 octombrie)

Apostole Sfinte şi Evanghe­liste Luca, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cine poate fi dar fericit?

Credința, iubirea sau dragostea și nădejdea sunt, cele trei mijloace prin care ne facem plăcuți lui Dumnezeu și dobândim fericirea.

Ce este omul și care este rostul său pe pâmănt?

Omul este cea mai aleasă făptură văzută a lui Dumnezeu, pentru că el singur, dintre toate viețuitoarele pământului, este înzestrat cu minte înțelegătoare, cu simțuri nobile și voie liberă.

Minuni ale Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași

Mărturisesc părinţii bătrâni care au fost martori oculari, că, odată, de hramul ei, pe când oamenii aşteptau la rând să se închine la racla Cuvioasei Parascheva, au venit şi două creştine bătrîne din Focşani. Văzând lume multă, au zis preotului de la raclă: „Părinte, dă-ne voie să ne închinăm la Cuvioasă fără să mai stăm la rând şi să-i punem sub cap această pernă nouă pe care i-am adus-o de acasă drept mulţumire pentru ajutorul ce ni l-a dat”. „Dumnezeu să vă binecuvînteze, creştinelor, a zis preotul. Mergeţi şi vă închinaţi!”. În clipa aceea preoţii şi credincioşii au văzut un lucru sfînt şi cu totul minunat. Cuvioasa şi-a ridicat singură capul, iar după ce femeile i-au pus perna adusă şi s-au închinat, Sfânta Parascheva şi-a lăsat iarăşi capul pe căpătâi ca mai înainte. Iată cât de mult iubeşte Preacuvioasa pe cei ce se roagă lui Dumnezeu şi sfinţilor Lui cu smerenie şi credinţă.

Pilda răbdării

Dacă nu avem răbdare la Sfintele slujbe când se sfințeșete apa, când se împarte anafura, când se miruie, nici Sfânta Împărtăşanie de am lua-o nu ne este de folos.

Viața Sfintei Cuvioase Parascheva

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.

Iertarea: Cauza și efect

Conceptul și misiunea „Darurilor mănăstirești” este acela de a oferi celor din jurul nostru, pe lângă minunatele creații ale maicilor, și sfaturi duhovnicești adaptate contemporaneității, căci Dumnezeu ne-a hărăzit tuturor capacitatea de a gândi, simți, înainte de cea de ne hrăni . (www.darurimanastiresti.ro)

Toate trebuie făcute cu măsură

Sufletul e ca un stomac. Dacă îi dai hrană duhovnicească tot timpul, fără să îi dai timp să digere ce mănâncă, face indigestie.

Viaţa Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi

Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre. (Troparul)

Crucea văduviei mai grea decât Crucea bolii

„Amândouă s-au mântuit. Dar prima a avut o cruce mult mai grea decât cealaltă. Dacă cea de-a doua ar fi trecut numai un an prin încercările prin care a trecut prima, credinţa i s-ar fi zdruncinat. Când avea necazuri, imediat soţul ei era lângă ea şi o întărea. În timp ce văduva plângea, şi nu o mângâia nimeni”.

Învățătura Părintelui Ilie Cleopa despre Minunea Învierii fiului văduvei din Nain

Învățătura Părintelui Ilie Cleopa despre Minunea Învierii fiului văduvei din Nain

Cuvântul de învățătură a Sfântului Nicolae Velimirovici la Duminica a XX-a după Rusalii

Trupul şi oasele sunt doar veşmânt şi armură pentru suflet. Veşmântul îmbătrâneşte şi se zdrenţuieşte ca o haină roasă de purtare, dar Dumnezeu îl va înnoi şi va îmbrăca iarăşi în el sufletul dus odată.

Viaţa Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu

Viaţa Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu
Sfinte Apostole Iacov, roagă-L pe mult milostivul Dumnezeu să dea sufletelor noastre iertare de păcate.

Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale

Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale

Toată nădejdea să o pui în mila lui Dumnezeu.

Toată nădejdea să o pui în mila lui Dumnezeu.

Viaţa şi pătimirea Sfîntului Apostol Toma (6 octombrie)

Apostole Sfinte, Toma, roagă-L pe milostivul Dumnezeusă dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre. (Troparul Sfântului Apostol Toma)

Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu

Astâzi, 5 octombrie, în calendarul Bisericii Ortodoxe Române se face pomenirea Sfinților Cuvioși Daniil și Misail, avva și ucenicul, a căror moaște se odihnesc la Mănăstirea Turnu.

Iubirea necondiționată a aproapelui

Iubirea necondiționată a aproapelui

Lăsaţi păcatele altora şi vedeţi-le pe ale voastre

Lăsaţi păcatele altora şi vedeţi-le pe ale voastre.

Sfântul Luca al Crimeii despre Iubirea vrăjmașilor, predică la Duminica a XIX-a după Rusalii

Doar cei ce s-au deprins să îi iubească pe cei care-i urăsc, să-şi iubească vrăjmaşii, i-au biruit pe aceştia – cu binele şi cu dragostea. Mila şi împreună-pătimirea – iată însuşirile de temelie, calităţile de temelie ale dragostei.

Cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur la Duminica a XIX-a după Pogorârea Sfântului Duh

Cuvântul de învățătură a Sfântului Ioan Gură de Aur la Duminica închinată Predicii de Munte ne prezintă cum să ne raportăm cu iubire la smintelile și ispitele care vin din partea vrăjmașilor noștri.

Viaţa şi pătimirea Sfântului Sfinţitului Mucenic Ciprian şi a Sfintei Muceniţe Iustina fecioara

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu însuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Fericirile Sfântului Paisie Aghioritul

Fericiți sunt părinții care nu folosesc cuvântul „nu” pentru copiii lor, ci îi înfrânează de la rău prin viața lor sfântă, pe care copiii o imită și, bucuroși, urmează lui Hristos cu noblețe duhovnicească.

Cuvânt despre tinerețe fără bătrânețe

Devenim treptat nemuritori, căci ne umplem de Dumnezeu Însuşi prin har, prin rugăciune, prin împărtăşire, prin toate binecuvântările pe care le primim în Biserică de la Cel Care S‑a întrupat, care a luat trupul nostru.

Prof. Univ. Dr. DUMITRU CONSTANTIN DULCAN DESPRE IISUS- fragment despre Iertare

Din punct de vedere ștințific, știți ce înseamnă Iertare?
– Înseamnă pur și simplu modificări la nivelul ADN ului, adică al fundamentului nostru genetic.

Părintele Justin – Omul Dragostei, Bătrânul, eroul, mucenicul, mărturisitorul

Milostenie pentru Maica Domnului! Înainte de 1990, pe când era la Mănăstirea Bistrița, la ușa chiliei Părintelui Iustin Pârvu a bătut o femeie sărmană. Venise la Părintele să ceară milostenie și bătrânul călugăr, în bunătatea sa, a milostivit-o pe femeie. „Povestea Părintele Iustin că, imediat ce i-a dat milostenie femeii, l-a cuprins o bucurie nemaisimțită […]

“Iertarea” dincolo de discernământ

Gândirea reprerzintă rațiunea, capacitatea de a discerne, de a reflecta, de a medita, de a cugeta, de a chibzui la ceva, ș.a. Este nevoie de discernământ pentru a ne manifesta oricare dintre cele două stări?

Ale Tale dintru ale Tale, Ție Îți aducem de toate și pentru toate

Mi-a descoperit Dumnezeu că băiatul cel mare, mulţumindu-I pentru bucatele pe care le mănâncă, ia plată de la Dumnezeu. Tu cu soţia şi cu cel mic nici nu cârtiţi, dar nici nu sunteţi mulţumiţi cu ceea ce aveţi. Iar cel mijlociu, nemulţumitor fiind, pierde plata sărăciei. Aceeaşi mâncare o aveţi, dar fiecăruia i se socoteşte după măsura sa.

Nevoitorul și îngerii

Dumnezeu a rânduit ca oamenii să fie îndreptați tot de oameni.

Cunoașteți noțiunea de HAR? Tu ai har?

Harul e mai mult decât darul, e permanent, este atât cât ești tu. Darul e de moment, ca orice dar. Orice ocazie, prilej sau lucru care ne face fericiți la un moment- dat în viață este un dar.

Părintele Ilie Cleopa despre Pescuirea minunata

„Învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic nu am prins, dar după cuvântul Tău, vom arunca mrejele“ (Luca 5,5)

Pescuirea minunată

Fericitul Augustin crede că minunea prinderii peștilor în mod miraculor relatată de Sfântul Evanghelist Luca prefigurează Biserica ce avea să ia ființă, pe când cea consemnată de Sfântul Evanghelist Ioan se referă la Biserica de la sfârșitul veacurilor.

Pitonul și licuriciul

Atunci când luminezi pe drumul tău, lumina ta o văd toți cei din jurul tău. Pe unii poate îi bucură priveliștea, dar pe alții nu.

„Am să-l iau și pe acest bătrân cu barbă albă!”

Se spune că, demult, un preot misionar a plecat într-o călătorie și trecând pe la marginea unui sat și-a zis în sinea lui: ,,Ar fi bine să mă opresc la prima casă. Poate Dumnezeu mă va învrednici să le fiu folositor cu ceva.”

„Iertarea” versus „Legea Talionului”

„Ați auzit că s-a zis: << să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău >>, iar Eu vă zic vouă: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc […]. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc ce răsplată veți avea? Au nu și vameșii același lucru? Dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Au nu fac și neamurile același lucru?” (Matei 5, 43-47).

Duminica Sfinților Români

Noi, românii, ca neam am primit credința creștină de la unul din primi patru Apostoli chemați de Mântuitorul nostru, de la Sfântul Apostol Andrei, ne-am format ca neam în credința creștin-ortodoxă, în mod firesc și normal Dumnezeu ne-a răsplătit, răspunsul pozitiv de a urma chemării Mântuitorului și de a accepta botezul creștin, prin Sfinții noștri români, unii născuții și crescuți aici, alții care au venit să trăiască pe pământul nostru românesc, iar alții care din rânduiala lui Dumnezeu au vrut ca Sfintele lor Moaște să fie puse la loc de cinste în bisericile noastre de pe pâmântul românesc.

Renumitul medic neurochirurg care s-a reîntors în România din SUA la îndemnul Părintelui Justin Pârvu a fost hirotonit preot în ziua Sfintelor Rusalii

Unul dintre cei mai renumiți neurochirurgi, specializat în neurochirurgie minim invazivă și chirurgie oncologică spinală, Ștefan Mindea a decis, la îndemnul părintelui Iustin Pârvu de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă, să se întoarcă în țară alături de soția sa și cei șase copii.

Să facem din țara asta un Canaan de rugăciune

Părinte, spuneați că trăim într-un lagăr electronic, chiar dacă noi nu sesizăm şi încă avem impresia că suntem liberi, într-o societate democratică. Credeți că este vreo diferență între acest lagăr şi cel comunist? Dragii mei, nu este nicio diferență. Că este comunism sau neocomunism, că este sub Ceauşescu, sau sub Iliescu, sau sub oricare alt […]

Mănăstirea Paltin și Darurile ei mănăstirești

Aşezământul social-filantropic al mănăstirii Paltin reprezintă încununarea activităţilor părintelui Justin Pârvu de zidire duhovnicească şi de lăcaşuri de ajutorare pentru credincioşii de pretutindeni, aflaţi în nevoi, o pildă de lucrare creştină pentru Biserica zilelor noastre, similară celei înfăptuite de Sf. Vasile cel Mare pentru Biserica timpului său.

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți sau Duminica Lăsatului sec de carne

„Când vei veni, Dumnezeule, pe pâmânt cu mărire și toate se vor cutremura, și râul cel de foc, înaintea divanului va curge, cărțile se vor deschide și cele ascunse se vor vădi; atunci să mă izbăvești de focul cel nestins și să mă învrednicești a sta de-a dreapta Ta, Judecătorule preadrepte.”

Ce înseamnă TDIS sau „Tabăra din inima satului”

Într-o lume în care a-ţi exprima credinţa este o formă de slăbiciune, o formă de “instabilitate” emoţională, într-o lume în care dacă eşti un adolescent ce merge la Biserică, rişti să fii supus bullying –ului la şcoală, într-o lume în care valorile creştine sunt înlocuite cu alte valori, într-o lume în care acceptarea a primit conotaţii sexuale multiple, într-o lume în care familia se vrea a fi redefinită, într-o lume … există un Centru de tineret ortodox denumit TDIS sau „Tabăra din inima satului”

Cum se fac produsele naturiste Nera Plant la Mănăstirea Nera din Caraș Severin?

„În mănăstire se prepară şi produse naturiste pentru tratarea unor afecţiuni trupeşti, dar şi pentru consum alimentar. Ceaiurile, tincturile sau alimentele sunt comercializate în magazinul mănăstirii şi în toate magazinele bisericeşti ale Episcopiei Caransebeşului. Mănăstirea are o frumoasă bibliotecă, ateliere de pictură, de litografie şi de sculptură în lemn”, a declarat Casian Rușeți.

Cum se fac produsele naturiste la Mănăstirea Dragomirna?

Măicuțele au avut o chemare și au rămas în mânăstire, dar pe lângă rânduiala de aici pe care o respectă cu strictețe au timp să se ocupe și de pasiuni, unele dintre acestea pictând, altele ocupându-se de un adevărat laborator de produse naturale.

Produsele mănăstirești, darul suprem al călugărilor

„…Dacă cineva nu vrea să lucreze, (acela) nici să nu mănânce.” (II Tes. 3, 10), sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel care îi îndeamnă pe creștini din Tesalonic să muncească pentru hrana cea de toate zilele, aceste cuvinte însă sunt cele care ghidează și viața nevoitorilor din mănăstirile creștine de pretutindeni, însă aceste învătățuri nu sunt îndeplinite în Mănăstiri doar formal, ci cu dedicare, cu trudă, împletite cu post și rugăciune neîncetată.

Alimentul ieftin si banal cu efecte miraculoase…

Fasolea conține carbohidrați complecsi, proteine si minerale. In plus, suplimenteaza fibrele necesare microbomului nostru si accelereaza sistemul imunitar.

Infecțiile virale, virozele respiratorii și soluții naturiste mănăstirești potrivite acestora

          Infecțiile virale afectează, de obicei, tractul respirator superior sau inferior. Deci aceste infecții pot fi clasificate în funcție de virusul care le cauzează, acestea sunt în general, clasificare în funcție de condiția în care sunt implicate. În general agenții patogeni specifici provoacă frecvent manifestările clinice specifice (de exemplu, virusul sincițial respirator cauzează, de obicei, […]

Procesul de creație al produselor mănăstirești

Produsele mănăstirești sunt create de către măicuțe și călugării din mănăstirii, cu scopul de a oferi iubitorilor de natură cea mai bună calitate a leacurilor, fie că sunt siropuri, uleiuri, oțeturi, tincturi, ceaiuri, gemuri sau chiar săpunuri, acestea sunt realizate în urma unei introspecții a rețetelor tradiționale, cunoscute din moși-strămoși. În mănăstirii se prepară în […]

Cum culegem plantele medicinale?

Plantele au avut întotdeauna o importanță majoră în dezvoltarea unei imunități potrivite, în rezolvarea problemelor de sănătate supărătoare, sau înlăturarea bolilor regăsite la nivelul organismului. Unul dintre cele mai importante aspecte în realizarea leacurilor sunt alegerea și indicațiile care trebuie respectate la momentul culegerii plantelor pentru a se realiza un produs final care poate fi […]

Crinul, petele și ridurile, sau cum estompezi blând semnele bătrâneții

Bătrânețea nu este o boală! Dar cu certitudine o putem face mai frumoasă și mai armonioasă cunoscând anumite detalii legate de cum se petrece și cum se poate acționa cu blândețe din timp pentru a îmbătrâni frumos și demn. Petele și semnele bătrâneții sau petele maronii reprezintă una dintre cele mai întâlnite problem dermatologice la […]

Cum ajutăm sistemul imunitar al copiilor?

Alegând să dăm copiilor acest produs dar și multe altele – ceaiuri potrivite momentului vârstei și provocării întâmpinate, produse naturale, cât mai multe legume și fructe, produse locale a căror sursă o cunoaștem – putem să le oferim o viață mai sănătoasă și mai lipsită de… severa pedeapsă de a sta acasă (sau în casă), pentru că este bolnav. Sănătatea, la fel ca joaca, au prioritate!

Idei de tratamente naturiste pentru cele mai cunoscute afecțiuni

Dorim să vă aducem în atenția dumneavoastră că produsele alimentare și de leac pregătite manual în Sfintele Mănăstiri Nera, Dragomirna și Paltin Petru-Vodă sunt suplimente alimentare și nu substituie tratamentul prescris de medic.

Plante medicinale mănăstirești și întrebuințarea lor

Utilizarea plantelor în scop medicinal a devenit încă de la începuturile lumii cheia salvării, leacurile din moși strămoși, medicamentele realizate pe bază exclusiv din plante au dat dovadă de un real succes la nivel mondial.

Ce sunt tincturile și la ce ne folosesc?

Echipa Daruri Mănăstirești dorește să vă pună la dispoziție mai multe tipuri de tincturi pentru o gamă variată de afecțiuni, de la banale răceli până la afecțiuni tumorale.

Săpunurile naturale, un dar mănăstiresc prețios

Săpunurile mănăstirești sunt un adevărat dar al naturii și al priceperii de sute de ani a călugărilor și măicuțelor din mănăstirile românești.

De ce răcim? Cauze emoționale, fizice și idei pentru întărirea imunității

Răceala vine mereu pe fond de imunitate scăzută. Imunitatea scade din cauza unei alimentații nepotrivite, din cauza lipsei de activitate fizică sau mentală, din cauza lipsei de grijă față de propriul eu, din cauza faptului că am lăsat jos bariera noastră de protecție – atât interioară, cât și exterioară.

Emoțiile și evoluția copiilor

Copiii preiau inconştient reacţiile pe care le văd la părinţi în diverse momente. Temperamentul şi comportamentul părinţilor este preluat nu doar genetic, cât mai ales prin imitaţie. De aceea, este important ca părintele să fie model de credință și inteligenţă emoţională pentru copil. Atâta timp cât adultul reacţionează bine în situaţii dificile, copilul se va simţi în siguranţă. Atâta timp cât copilul își va vedea părintele cerând ajutor de la Dumnezeu, mergând la Biserică, participând la Sfânta Taină a Spovedaniei și a Împărtășaniei, în momentul în care va fi pus în faţa unei situaţii similare, va şti cum să procedeze, pentru că a avut cândva un exemplu demn de încredere.

Familia în 2020

De prin martie 2020, părinții și copiii s-au trezit peste noapte, fără voia lor, fără consimțământul lor, într-o nouă dimensiune: coabitarea 24 din 24h. Dintr-o dată spațiul comun- casa – mediul familial, a devenit un teren de cunoaștere și autocunoaștere. Orice trăsătură sau comportament al unui membru din familie care era tolerată sau trecută cu vederea mai ușor pentru-că nu era observată în permanență, a devenit factor de stres. Mai mult decât atât, sintagma „distanțare socială” , a început să capete valențe în „distanțarea familială”. Din fericire, familiile creștine, care au o rânduială bisericească, care au ales să respecte și să practice în continuare Sf. Spovedanie și Sf. Împărtășanie, au rămas „neatinse” de formele oricărei distanțări.

Internetul și influența acestuia asupra învățării

Ştim cu toţii că rolul şcolii este de a pregăti copii pentru o viaţă mai bună, de a le oferi o perspectivă, de a-i determina să aleagă opţiunile cele mai bune pentru viitorul lor.

Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan (30 ianuarie)

Pe cei trei preamari luminători ai Dumnezeirii Celei de trei ori mai strălucitoare decât soarele, pe cei ce învăpăiază lumea cu Razele Dumnezeieştilor dogme; pe râurile cele cu miere curgătoare ale înţelepciunii, care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de Dumnezeu; pe Marele Vasile şi pe Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, împre­ună cu Strălucitul Ioan cel cu limbă de aur, toţi cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne, cu cântări să-i cinstim; că aceştia pururea se roagă Treimii pentru noi.

(Troparul Sfinților Trei Ierarhi)

Întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos (02 februarie)

Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; că din tine a Răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veseleşte-te şi tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în braţe pe Izbăvitorul sufletelor noastre, Cel Ce ne-a dăruit nouă şi Învierea.

(Troparul Întâmpinării Domnului)

Pilda celor patru lumânări

Flacara Speranței să ardă mereu în sufletele noastre… pentru ca în Noul An ce de curând a început să avem o viață plinp de Pace, Credință și Iubire în fiecare clipă.

Salată de legume cu brânză Feta și Ulei de sunătoare de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Salată de legume cu brânză Feta și Ulei de sunătoare de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Salată de varză cu Oțet de mere cu măceșe de la Mănăstirea Nera Plant

Salată de varză cu Oțet de mere cu măceșe de la Mănăstirea Nera Plant

Viaţa Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodești (10 ianuarie)

Peste pământ arcuindu-te ca un curcubeu, ai ajuns din Sfântul Munte în Athosul de la miazănoapte, Valaam. O, Sfinte Părinte Antipa, mult lăudatule, asemenea mult minunaților bătrâni ai Moldovei te-ai făcut; și acum, locuind în slava cerescului Valaam, roagă-L pe Hristos Dumnezeul nostru să ne povățuiască pe calea îngerească. (Troparul Sfântului Antipa)

Cuvântul Sfântului Nicolae Velimirovici la Duminica după Botezul Domnului

În vremea aceea, auzind că loan a fost întemniţat, Iisus a plecat în Galileea. Şi, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali, ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin Isaia prorocul, care zice: «Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit». De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor. (Matei 4, 12-17)

Cuvântul Părintelui Ilie Cleopa la Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

De venirea Ta cea Trupească temându-se Iordanul, cu cutremur s-a întors; şi slujba cea duhovnicească plinind-o Prorocul Ioan, cu frică s-a tras înapoi. Cetele îngereşti s-au înspăimântat, văzându-Te pe Tine în Iordan, cu Trupul botezându-Te şi toţi cei dintru întuneric s-au luminat, lăudându-Te pe Tine, Cel Ce Te-ai arătat şi ai luminat toate. (Condacul Sfântului Ioan Botezătorul)

Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (07 ianuarie)

Pomenirea dreptului este cu laude; iar ţie destul îţi este mărturia Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat şi decât prorocii mai cinstit. Că şi a boteza în ape pe Cel Propovăduit, te-ai învrednicit. Drept aceasta pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu, Cel Ce S-a arătat în Trup, pe Cel Ce a ridicat păcatul lumii şi ne-a dăruit nouă mare milă. (Troparul Sfântului Ioan Botezătorul)

Ceai cu fructe de pădure și Miere cu inula de la Mănăstirea Nera Plant

Ceai cu fructe de pădure și Miere cu inula de la Mănăstirea Nera Plant

Sfântul Ioan Maximovici despre Botezul Domnului

Arătatu-Te-ai astăzi lumii şi Lu­mina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoştinţă Te lăudăm. Venit-ai şi Te-ai arătat, Lumina Cea Neapropiată. (Condacul Bobotezei)

Boboteaza sau Botezul Domnului Iisus Hristos (06 ianuarie)

Păcătoşilor şi vameşilor, pentru mulţimea milei Tale Te-ai arătat, Mântuitorul nostru. Că unde avea să strălucească Lu­mina Ta, dacă nu celor ce şedeau întru întuneric? Iubitorule de oameni, Slavă Ţie. (Troparul Bobotezei)

Ajunul Bobotezei, zi de post negru (05 ianuarie)

În anul al cincisprezecelea al domniei Cezarului Tiberiu, în vremea când Ponţiu Pilat era dregător în Iudeea, Irod, stăpânind a patra parte – Galileea; Filip, fratele lui, stăpânind a patra parte – Ituria şi ţinutul Trahoniei; iar Lisanie, stăpânind a patra parte – Abilenia; în zilele arhiereilor Ana şi Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia în pustie. Atunci el a venit în împrejurimile Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor, precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia proorocul, care zice: un glas strigă în pustie: pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Sale.

Soborul Sfinților 70 de Apostoli (04 ianuarie)

Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre. (Troparul Sfinților 70 de Apostoli)

Clătite pufoase cu Gem de zmeură cu aronia de la Mănăstirea Nera Plant

Clătite pufoase cu Gem de zmeură cu aronia de la Mănăstirea Nera Plant

Miere cu tinctură de Cătină de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Miere cu tinctură de Cătină de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Cuvântul Sfântului Nicolae Velimirovici la Duminica dinaintea Botezului Domnului

Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris de proroci: «Iată, Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui». loan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeei şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Iar loan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai puternic decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt. (Marcu 1, 1-8)

Cuvânt de învățătură la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare (01 ianuarie)

Arătatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dând tuturor oamenilor domnia cea nestricată, pecetluind-o cu dogmele tale, Sfinte Vasile Cuvioase, grăitorule de cele cereşti. (Condacul Sfântului Vasile cel Mare)

Viaţa Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei (01 ianuarie)

În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin care, cu Dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor în fiinţă ai lămurit şi ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. (Troparul Sfântului Vasile cel Mare)

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Iisus Hristos (01 ianuarie)

Cel Ce şezi pe Scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună cu Părintele Cel fără de început şi cu Dumnezeiescul Duh, ai binevoit a Te naşte pe pământ din Fecioară, Maica Ta, care nu ştie de bărbat, Mântuitorule Iisuse. Pentru aceasta ai şi fost tăiat împrejur a opta zi ca un Om. Slavă Sfatului Tău Celui Preabun; Slavă rânduielii Tale; Slavă smereniei Tale, Unule Iubitorule de oameni. (Troparul Praznicului Tăierii împrejur după Trup a Domnului Iisus)

Piept de pui cu Pesto de leurdă și nucă la cuptor

Piept de pui cu Pesto Nera Plant de leurdă și nucă și mixt de condimente italiene cu Bio-condiment cu busuioc, cimbrișor și oregano la cuptor

Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod

Pentru durerile sfinţilor, care pentru Tine au pătimit, fii milostiv, Doamne, şi toate durerile noastre le vindecă, Iubitorule de oameni, rugămu-ne Ţie. (Troparul Sfinților 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod)

Supă cremă de brocoli cu Bio-crackers cu brânză și verdețuri

Supă cremă de brocoli cu Bio-crackers cu brânză și verdețuri de la Mănăstirea Nera Plant

Cartofi copți cu Bio-Condiment cu salvie, mentă și chimen

Cartofi copți cu Bio-Condiment cu salvie, mentă și chimen de la Mănăstirea Nera Plant

Ceai pentru digestie ușoară

Ceai Digesto-Complex de la Mănăstirea Nera Plant pentru digestie ușoară

Duminica după Nașterea Domnului Iisus Hristos

Nimeni nu va putea enumera vreodată toate minunile şi darurile care umplu sufletele celor ce se roagă şi trăiesc în evlavie. Istoria Bisericii cu persecuţiile sângeroase dezlănţuite împotriva creştinilor este istoria credinţei care a biruit slăbiciunea legilor firii şi vitregia veacurilor.

Viața Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana (26 decembrie)

Celui Ce a Răsărit din Fecioara, Mai Marelui Păstorilor, ca o oaie de turmă ai urmat, Părinte al nostru Sfinte Nicodim. Cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunile, te-ai făcut lucrător sfinţit de cele cereşti, tămăduind sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Pentru aceasta strigăm: Slavă Celui Ce te-a preaslăvit pe tine; Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce a arătat tuturor prin tine îndreptare.

Cuvânt la sărbătoarea Sfântului Apostol Ștefan, Întâiul Mucenic (27 decembrie)

Stăpânul nostru, ieri a venit la noi cu Trup, iar astăzi sluga Lui a ieşit cu totul din trup; ieri Împăratul nostru S-a născut cu Trup, astăzi sluga cu pietre este ucisă; că pentru Dânsul se şi sfârşeşte întâiul mucenic şi Dumnezeiescul Ştefan.

Viața Sfântului Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan (27 decembrie)

Încununatu-s-a creștetul tău cu diademă împărătească, pe urma luptelor pe care le-ai pătimit pentru Hristos Dumnezeu, luptătorule cel dintâi printre mucenici. Că vădind nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău, de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L totdeauna pentru sufletele noastre. (Troparul Sfântului Apostol Ștefan, Întâiul Mucenic)

Al patrulea mag

Există o poveste tare veche, care spune că, de fapt, au fost patru magi doreau să se închine Mântuitorului, la nașterea Sa. Cel de-al patrulea și-a vândut tot ce avea și, cu banii obținuți, a luat trei pietre scumpe: un safir, un rubin și o perlă, pe care să le ducă în dar Mântuitorului.

Cuvântul părintelui Ilie Cleopa despre Soborul Maicii Domnului

Taină Minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, Scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care S-a culcat Cel Neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care lăudându-L Îl slăvim.

Soborul Maicii Domnului nostru Iisus Hristos (26 decembrie)

Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L popoare, că S-a preaslăvit.

Hristos S-a născut!

Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la Stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de sus, Doamne, Slavă Ţie! (Troparul Nașterii Domnului Iisus Hristos)

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos (25 decembrie)

Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peştera Celui Neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu Steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut Prunc Tânăr, Dumnezeu, Cel mai înainte de veci. (Condacul Praznicului Nașterii Domnului Iisus Hristos)

Folosul colindelor la sărbătoarea Nașterii Domnului

Colindătorii devin hristofori și teofori, adică purtători de Dumnezeu, întrucât ei Îl poartă în suflete și Îl vestesc pe Hristos Pruncul la casele creștinilor, care, la rândul lor se pregătesc îndelung pentru primirea Oaspetelui dumnezeiesc.

Cuvântul Sfântului Nicolae Velimirovici la Ajunul Crăciunului (24 decembrie)

Priviţi acum la Domnul Hristos. Este ascultare şi smerenie desăvârşită. Arhanghelul Gavriil, cel ce este ascultarea şi smerenia îngerească; Fecioara Maria – ascultare şi smerenie; Iosif – ascultare şi smerenie; păstorii – ascultare şi smerenie; craii de la răsărit – ascultare şi smerenie. Furtuni ascultătoare, vânturi ascultătoare, soarele şi luna ascultătoare, oameni ascultători, fiare ascultătoare, mormântul însuşi ascultător. Totul este ascultare pentru Soarele lui Dumnezeu, Noul Adam şi totul este smerit înaintea Lui, căci şi El este ascultător faţă de Tatăl Său, în chip desăvărşit, şi este smerit înaintea Lui.

Părintele Justin Pârvu: Sfaturi la vreme de necaz, prigoană sau boală

Liturghia şi Sfintele Taine vor da putere creştinilor să înfrunte foamea şi să fie păziţi de orice vătămare sub acoperământul Maicii Domnului. Apoi să zică rugăciunea lui Iisus şi a Născătoarei de Dumnezeu sau Apărătoare Doamnă. 

DR. PROF. NEUROCHIRURG ȘTEFAN MINDEA: „CUM A LUCRAT PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU ÎN VIAȚA MEA”

Am terminat săptămâna, când fiul duhovnicesc al Părintelui Justin, ieromonahul Justin, m-a invitat la mănăstire să-i fac o vizită Părintelui. Îmi era cunoscut numele, deși nu știam nimic din viața sfinției sale, nu aveam alte detalii și am plecat la mănăstire pentru a primi binecuvântarea sa. Ne-a primit și am văzut o persoană foarte fericită, plăcută, cumsecade și călduroasă.

Pastă de Măsline verzi Halkidiki

Pastă de Măsline verzi Halkidiki de la Mănăstirea Ormylia

Salată de quinoa cu legume și Ulei de salvie de la Mănăstirea Nera Plant

Salată de quinoa cu legume și Ulei de salvie de la Mănăstirea Nera Plant

Cartea Neamului lui Iisus Hristos sau Duminica dinaintea Nașterii Domnului

Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui; Iuda a născut pe Fares și pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe lesei; lesei a născut pe regele David; David a născut pe Solomon, din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia; Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amos; Amos a născut pe losia; losia a născut pe lehonia și pe frații lui, la strămutarea în Babilon; După strămutarea în Babilon, lehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Ahim; Ahim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Măriei, din care S-a născut Iisus, Care Se cheamă Hristos. Așadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; și de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost: Maria, Mama Sa, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând s-o vădească, a voit s-o lase, în ascuns. Și, cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, căci Cel zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște Fiu și vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus de Domnul prin prorocul, care zice: «lată, Fecioara va avea în pântece și va naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu». Și, deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. Și, fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus. (Evanghelia după Matei 1, 1-25)

Viața Sfântului Cuvios Daniil Sihastru (18 decembrie)

Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos; și luptând, ai învățat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii se bucură, Preacuvioase Părinte Daniile, duhul tău.

Troparul Sfântului Cuvios Daniil Sihastru

Viața Sfântului Prooroc Daniel și a Sfinților trei tineri: Anania, Azaria și Misail (17 decembrie)

Mari sunt faptele credinţei; că în mijlocul izvorului văpăii, ca într-o apă de odihnă sfinţii trei Tineri s-au bucurat şi Pro­rocul Daniel păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dum­nezeule, miluieşte-ne pe noi.

Suc natural cu Sirop Tonic vitaminizant de la Mănăstirea Nera Plant

Suc natural cu Sirop Tonic vitaminizant de la Mănăstirea Nera Plant

Tartă de post cu Gem de afine de la Mănăstirea Nera Plant

Tartă de post cu Gem de afine de la Mănăstirea Nera Plant

Cuvânt de învățătură despre Strămoșii Domnului Iisus și Pilda celor poftiți la masă

Sfânta Evanghelie din Duminica a XXVIII-a după Rusalii prezintă Pilda celor poftiți la cină și a fost rânduită de Biserică spre a se citi în această perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Viața Sfântului Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei (12 decembrie)

„Soborului celui dintâi te-ai arătat apărător şi de minuni făcător, de Dumnezeu purtătorule Sfinte Spiridon, părintele nostru. Pentru aceasta cu femeia cea moartă în groapă tu ai vorbit şi şarpele în aur l-ai prefăcut. Şi când ai cântat sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind, preasfinţite. Slavă Celui Ce te-a preamărit pe tine; Slavă Celui Ce te-a încununat; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.”
Troparul Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei

Ceai pentru imunitate

Ceaiul Imuno-Complex de la Mănăstirea Nera Plant cu tinctură Imutin de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Salată de ton, cartofi, fasole și Pesto cu leurdă și nucă de la Mănăstirea Nera Plant

Salată de ton, cartofi, fasole și Pesto cu leurdă și nucă de la Mănăstirea Nera Plant

Minunata apariție a Sfântului Ierarh Nicolae într-un autobuz din Rusia

Într-o zi de februarie a anului 1965, un autobuz plin de călători mergea din orașul nostru spre un alt oraș apropiat. Lângă șofer stătea un bătrân, mare la trup și viguros, cu o barbă albă, având în jur de 75 ani. Purta un palton greu cu guler de blană și o căciulă ce-i acoperea urechile. Autobuzul mergea încet pentru că ningea mereu. Când a ajuns la o curbă, lanțurile de la roțile din spate s-au rupt. Șoferul a frânat brusc, dar autobuzul s-a izbit de un alt autobuz, care se afla atunci acolo. Și toate acestea s-au petrecut în câteva secunde.

Zămislirea Sfintei Fecioare Maria (09 decembrie)

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Ceai cu salvie îndulcit cu Miere de albine cu cuișoare de la Mănăstirea Dragomirna

Ceai cu salvie îndulcit cu Miere de albine cu cuișoare de la Mănăstirea Dragomirna

Viața Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș (07 decembrie)

„Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, Fericită Filofteia, întru ispite neîncetat răbdând, bătăi suferind, în necazuri binevoind, pe săraci miluindu-i şi pe flămânzi săturându-i; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să mântuiască sufletele noastre.”

Troparul Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș

Cuvântul Părintelui Ilie Cleopa pentru Duminica a 27-a după Rusalii (Vindecarea femeii gârbove)

Niciodată Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu a mustrat pe păcătoși așa de aspru ca pe cărturari, pe farisei și pe legiuitorii fățarnici și plini de zavistie. Căci păcătoșii când se întorceau la pocăință din toată inima, cu mare milă și iubire îi primea Dumnezeu.

Cuvânt de învățătură despre Sfântul Ierarh Nicolae (06 decembrie)

„Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.”

Troparul Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei

Viața Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei (06 decembrie)

Multe, mari și preaslăvite minuni a făcut Sfântul Nicolae, acest mare plăcut al lui Dumnezeu, pe uscat și pe mare, ajutând celor ce erau în primejdii, izbăvind de înecare și scoțându-i din adâncul mării la uscat; răpindu-i din robie și aducându-i la casele lor; izbăvind din legături și din temnițe, apărând de tăierea de sabie și scăpând de la moarte, apoi multora le-a dat tămăduiri: orbilor, vedere; șchiopilor, umblare; surzilor, auz; muților, grai.

Supă cremă de post cu ciuperci și Crackers Bio cu semințe de la Mănăstirea Nera Plant

Supă cremă de post cu ciuperci și Crackers Bio cu semințe de la Mănăstirea Nera Plant

Gogoși mănăstirești umplute cu Gem de aronia și portocale de la Mănăstirea Nera Plant

Gogoși mănăstirești umplute cu Gem de aronia și portocale de la Mănăstirea Nera Plant

Părintele Justin Pârvu și crezul său în România, cea iubită de Dumnezeu

Știați că?
Strămoşii noştri au numit Undrea luna decembrie, în amintirea Sf. Apostol Andrei, care se sărbătoreşte cu o zi înainte de începutul acestei luni.

Viața Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica (03 decembrie)

Următor al cuvioșilor părinți și împlinitor al virtuțiilor sihăstrești, rugător neîncetat și înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule, sfinte cuvioase părinte Gheorghe, roagă-te, lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. (Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica)

Ceai cu mentă și Tinctură Tusoc de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Ceai cu mentă și Tinctură Tusoc de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Ziua națională a României (1 decembrie)

1 Decembrie este ziua sfântă a mulțumirii aduse lui Dumnezeu și a recunoștinței și cinstirii aduse eroilor făuritori ai unității naţionale!

Pește la cuptor cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia din Grecia

Pește la cuptor cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia din Grecia

Duminica a 30-a după Rusalii: Pilda dregătorului bogat, păzirea poruncilor

Prin milostenie, averile trecătoare devin comori veșnice. Averile nu se pierd când din ele se face milostenie săracilor, ci se transferă de pe pământ la cer, în înțelesul că milostenia transformă averile în lumina neînserată a faptelor bune, pe care omul o ia cu el în suflet și se mută la cer.

Pește cu sos de roșii și Măsline verzi Halkidiki

Pește cu sos de roșii și Măsline verzi Halkidiki de la Mănăstirea Ormylia din Grecia

Supă cremă de linte și Crackers Bio cu semințe de la Mănăstirea Nera Plant

Supă cremă de linte și Crackers Bio cu semințe de la Mănăstirea Nera Plant

Părintele Ilie Cleopa ne vorbește despre Sfântul Apostol Andrei

„Fiul al Galileei și frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat. Iar de la mormântul tău din Patras chemi popoarele la Dumnezeu și acum ne-ai umplut de bucurie că în România iarăși ai venit, unde pe Hristos Domnul l-ai propovăduit.” (Condacul Sfântului Apostol Andrei)

Viața Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, ocrotitorul României (30 noiembrie)

„Ca cel decât Apostolii mai întâi chemat şi verhovnicului frate adevărat, Stăpânului tuturor Andrei, roagă-te pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.” (Troparul Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi-Chemat)

Cu rugăciune smerită vom trece peste această perioadă de încercare

„Este nevoie de rugăciune. Virusul va dispărea dacă ne rugăm. Vrem oameni ai rugăciunii. Rugăciune arzătoare. Cu smerenie și pocăință. Avem nevoie de asta și toate celelalte vor fi aranjate.” ÎPS Athanasie, Mitropolitul Limassolului

Ceai aromat cu mere, pere și Miere de albine cu cătină și propolis de la Mănăstirea Dragomirna

Ceai aromat cu mere, pere și Miere de albine cu cătină și propolis de la Mănăstirea Dragomirna

Sfânta Muceniță Ecaterina (25 noiembrie)

Cu înțelepciunea ca și cu razele soarelui ai luminat pe filosofii păgâni și ca o lună prealuminoasă, care strălucea în noaptea necredinței, întunericul l-ai gonit; iar pe împărăteasa o ai încredințat, dimpreună și pe prigonitorul l-ai mustrat, de Dumnezeu chemată, fericită Ecaterino!Cu bucurie ai alergat la cămara cea cerească, către Hristos, Mirele cel preafrumos, și de la Dânsul te-ai încununat cu cunună împărătească, înaintea Căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta.

Viața Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea (23 noiembrie)

„Purtătorule de Dumnezeiescul Dor al Rugăciunii neîncetate, Sfinte Părinte Noule Antonie, povătuitorule al călugărilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni, locuitorul Raiului celui de Sus, dar nedespărţit de cei de jos, roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă Pace şi mare Milă.”
Troparul Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea

Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina (Duminica a 26-a după Rusalii)

„Bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea” (Psalmi 61, 10)

Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în biserică (21 noiembrie)

Astăzi, înainte însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, Împlinirea rânduielii Ziditorului. (Troparul praznicului Intrării Maicii Domnului în biserică)

Viața Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea (20 noiembrie)

Chip te-ai făcut înfrânării şi prin Dumnezeiescul Duh pe toţi i-ai luminat. Alergarea dreptei credinţe o ai săvârşit şi cu învăţăturile lumea ai luminat şi ai mustrat cugetele celor rău credincioşi, Părinte Cuvioase Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. (Troparul Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul)

Rugăciunea în Post

„Dumnezeu mi-a dat tot ce i-am cerut ! Pentru că în toată această vreme i-am cerut doar un singur lucru:
Să te ajute pe tine !”

Salată cu fructe de toamnă și Miere de albine cu cuișoare

Salată cu fructe de toamnă și Miere de albine cu cuișoare de la Mănăstirea Dragomirna

Mâncare de năut aromatizat cu Ulei de cimbrișor și oregano de la Mănăstirea Nera

Mâncare de năut aromatizat cu Ulei de cimbrișor și oregano de la Mănăstirea Nera

Viața Sfântului Apostol și Evanghelist Matei (16 noiembrie)

Apostole Sfinte şi Evanghelist Matei, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre. (Troparul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei)

Samarineanul milostiv – chipul iubirii lui Hristos în oameni

Biserica a rânduit ca în Duminica a XXV-a după Rusalii să fie citită Evanghelia care conține Pilda samarineanului milostiv rostită de Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind o tâlcuire a tainei mântuirii neamului omenesc și un dreptar pentru viața Bisericii și a fiecărui creștin în parte.

Fursecuri de post cu Gem Nera Plant cu zmeură și aronia

Fursecuri de post cu Gem de zmeură și aronia de la Mănăstirea Nera Plant

Viața Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur (13 noiembrie)

Din gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, lumea a luminat. Vistieriile neiubirii de argint lumii a câştigat. Înălţimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Şi cu cuvintele tale învăţându-ne, Sfinte Părinte Ioan Gură de Aur, roagă pe Cuvântul Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur

Mazăre cu Condiment cu roiniță, tarhon și mărar

Mazăre cu Condiment cu roiniță, tarhon și mărar de la Mănăstirea Nera Plant

Viața Sfântului Mare Mucenic Mina (10 noiembrie)

Ca pe cel ce eşti împreună vorbitor cu cei fără de trup şi cu purtătorii de nevoinţă împreună petrecător, adunându-ne cu credinţă, te lăudăm pe tine, Sfinte Mare Mucenice Mina, cerând pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Mina

Suc natural din Nectar de cătină de la Mănăstirea Paltin

Suc natural din Nectar de cătină de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

Cartofi cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia

Cartofi cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia

Viața Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina (09 noiembrie)

Întru cuvioşie ai vieţuit, ca un înţelept ierarh, proslăvind pe Domnul cu viaţa ta cea plină de virtuţi, Sfinte Nectarie Cuvioase; pentru aceasta, proslăvindu-te cu puterea Mângâietorului, demonii goneşti şi pe cei bolnavi îi tămăduieşti, care vin cu credinţă la dumnezeieştile tale moaşte. (Troparul Sfântul Ierarh Nectarie)

Părintele Teofil Părăianu despre Învierea fiicei lui Iair

Să avem credința aceea care ne asigură că murind nu murim, ci trăim și după moarte; să avem credința aceea care ne asigură că va fi o înviere a morților, nu din puterea omului, ci din puterea lui Dumnezeu.

Cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur despre Post

„Dacă postul a fost necesar în Rai, cu atât mai necesar este în afara Raiului. Dacă era de folos leacul mai înainte de rană, cu atât mai de folos este după rană”

Sfântul Ioan Gură de Aur

Postul Nașterii Domnului sau Postul Crăciunului

Dacă vrei, creștine, să-ți fie postul folositor, atunci, postind trupește, să postești și duhovnicește și să postești întotdeauna.

Cuvântul Părintelui Ilie Cleopa la praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Sfinţii îngeri nu se bârfesc, nu se răzvrătesc, nu se mânie, trăiesc în bună rânduială. La fel şi noi, să nu ne mâncăm cinstea unul altuia, să avem răbdare în toate ispitele, să fugim de tulburare, de mânie, de ceartă, de pofte şi patimi trupeşti. Să trăim ca fraţii, în dragoste unii cu alţii, că suntem fiii Tatălui ceresc.

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil (8 noiembrie)

Mai marilor Voievozi ai Oştilor cereşti, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii; cu rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi, cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai mari peste cetele puterilor celor de sus.

Troparul Sfinților Arhangheli

Totul despre Crema cu sânziană

Maicile de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă prepară cu nevoință și rugăciune Crema cu sânziană este recomandată pentru acnee, furuncule, plăgi, noduli tiroidieni, tumorete cu diverse localizari, eripizel.

Salată de toamnă dreasă cu Oțet de mere cu măceșe

Salată de toamnă dreasă cu Oțet de mere cu măceșe de la Mănăstirea Nera Plant

Cuvântul Sfântului Nicolae Velimirovici despre Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr

Ne vorbește Sfântul Nicolae Velimirovici despre Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, Evanghelie ce se citește în Duminica a 22-a după Rusalii.

Pomenirea celor adormiți sau Moșii de toamnă

Sufletele celor mutaţi la Domnul aşteaptă de la noi rugăciunea şi milostenia făcută în numele lor, ca jertfă adusă lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. Din acest motiv noi aducem ofrande la biserică la rugăciunea parastasului pentru a le sfinţi şi pentru a le împărţi celor nevoiaşi.

Măceșele- sursă de vitamine și minerale

Grija pentru imunitate este prioritară în orice anotimp…
Toamna aceasta avem grijă de imunitatea noastră cu produse pe bază de MĂCEȘE.

Mâncare de praz cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia

Mâncare de praz cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia

Supă-cremă cu morcovi, ghimbir și Crackers Bio cu semințe de la Mănăstirea Nera Plant

Supă-cremă cu morcovi, ghimbir și Crackers Bio cu semințe de la Mănăstirea Nera Plant

Viața Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești (28 octombrie)

Vrednic următor al ierarhilor dobrogeni şi întâiule între mitropoliţii Ţării Româneşti, Sfinte Ierarhe Iachint, te-ai arătat mărturisitor al dreptei credinţe, lucrător al virtuţilor şi rugător pentru sufletele noastre.
(Troparul Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești)

Sfântul Cuvios Părinte Dimitrie cel Nou din Basarabi (27 octombrie)

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.
(Troparul Sfântului Cuv. Dimitrie cel Nou din Basarabi)

Prăjitură cu mere și glazură de Miere de albine cu cuișoare

Prăjitură cu mere și glazură de Miere de albine cu cuișoare de la Mănăstirea Dragomirna.

Minunea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de mir, la racla Sfintelor sale moaște

Pentru un moment, diaconul a fost buimăcit. Sfântul Dimitrie izvora mir! Fără să se îndoiască deloc de minune și aflându-se într-o stare de bucurie, uimire și entuziasm, a alergat să aducă bumbac dintr-un dulap al sfintei biserici. S-a întors alergând și a început să șteargă cu bumbacul mirul de pe pereții exteriori ai raclei și să dea bucăți din bumbacul acesta purtător de mir pelerinilor.

Viaţa Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir (26 octombrie)

Mare apărător te-a aflat în­tru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor, aşa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă. (Troparul Sfântului Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir)

Cuvântul Părintelui Ilie Cleopa la Duminica a 23-a după Rusalii

„Întoarce-te la casa ta și spune câte ți-a făcut ție Dumnezeu”

(Luca 8, 39)

Despre iubire și cugetare – Sfântul Paisie Aghioritul

Încercați iubirea, ea este medicamentul cel mai eficace pentru sănătate sufletului.

Viaţa Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului (23 octombrie)

Ca un ucenic al Domnului ai primit Evanghelia, drepte; ca un mucenic eşti de neînduple­cat; îndrăzneală ca un frate al lui Dumnezeu, a te ruga ca un ierarh. Roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. (Troparul Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului)

Ceai cu mentă îndulcit cu Miere de albine cu scorțișoară și propolis

Ceai cu mentă îndulcit cu Miere de albine cu scorțișoară și propolis de la Mănăstirea Dragomirna

Promisiunea tânărul vindecat de orbire

„Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului Dumnezeului vostru.” (Psalm 75, 11)

21 octombrie- Pomenirea Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoți Mărturisitori: Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel

21 octombrie Pomenirea Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoți Mărturisitori: Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel

Puterea celor 40 de Sfinte Liturghii

„Cu sfintele tale rugăciuni, prin mijlocirea pe care ai făcut-o pentru mine, m-am uşurat şi m-am mântuit”.

Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca (18 octombrie)

Apostole Sfinte şi Evanghe­liste Luca, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Supa crema de legume și Crackers cu brânză și verdeață

Supa crema de legume și Crackers cu brânză și verdeață

Cine poate fi dar fericit?

Credința, iubirea sau dragostea și nădejdea sunt, cele trei mijloace prin care ne facem plăcuți lui Dumnezeu și dobândim fericirea.

Ce este omul și care este rostul său pe pâmănt?

Omul este cea mai aleasă făptură văzută a lui Dumnezeu, pentru că el singur, dintre toate viețuitoarele pământului, este înzestrat cu minte înțelegătoare, cu simțuri nobile și voie liberă.

Măr copt umplut cu nucă și Miere de albine cu cuișoare

Măr copt umplut cu nucă și Miere de albine cu cuișoare de la Mănăstirea Dragomirna.

Minuni ale Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași

Mărturisesc părinţii bătrâni care au fost martori oculari, că, odată, de hramul ei, pe când oamenii aşteptau la rând să se închine la racla Cuvioasei Parascheva, au venit şi două creştine bătrîne din Focşani. Văzând lume multă, au zis preotului de la raclă: „Părinte, dă-ne voie să ne închinăm la Cuvioasă fără să mai stăm la rând şi să-i punem sub cap această pernă nouă pe care i-am adus-o de acasă drept mulţumire pentru ajutorul ce ni l-a dat”. „Dumnezeu să vă binecuvînteze, creştinelor, a zis preotul. Mergeţi şi vă închinaţi!”. În clipa aceea preoţii şi credincioşii au văzut un lucru sfînt şi cu totul minunat. Cuvioasa şi-a ridicat singură capul, iar după ce femeile i-au pus perna adusă şi s-au închinat, Sfânta Parascheva şi-a lăsat iarăşi capul pe căpătâi ca mai înainte. Iată cât de mult iubeşte Preacuvioasa pe cei ce se roagă lui Dumnezeu şi sfinţilor Lui cu smerenie şi credinţă.

Pilda răbdării

Dacă nu avem răbdare la Sfintele slujbe când se sfințeșete apa, când se împarte anafura, când se miruie, nici Sfânta Împărtăşanie de am lua-o nu ne este de folos.

Viața Sfintei Cuvioase Parascheva

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.

Iertarea: Cauza și efect

Conceptul și misiunea „Darurilor mănăstirești” este acela de a oferi celor din jurul nostru, pe lângă minunatele creații ale maicilor, și sfaturi duhovnicești adaptate contemporaneității, căci Dumnezeu ne-a hărăzit tuturor capacitatea de a gândi, simți, înainte de cea de ne hrăni . (www.darurimanastiresti.ro)

Toate trebuie făcute cu măsură

Sufletul e ca un stomac. Dacă îi dai hrană duhovnicească tot timpul, fără să îi dai timp să digere ce mănâncă, face indigestie.

Salată orientală cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia

Salată orientală cu Măsline verzi Halikidi de la Mănăstirea Ormylia

Viaţa Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi

Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre. (Troparul)

Crucea văduviei mai grea decât Crucea bolii

„Amândouă s-au mântuit. Dar prima a avut o cruce mult mai grea decât cealaltă. Dacă cea de-a doua ar fi trecut numai un an prin încercările prin care a trecut prima, credinţa i s-ar fi zdruncinat. Când avea necazuri, imediat soţul ei era lângă ea şi o întărea. În timp ce văduva plângea, şi nu o mângâia nimeni”.

Învățătura Părintelui Ilie Cleopa despre Minunea Învierii fiului văduvei din Nain

Învățătura Părintelui Ilie Cleopa despre Minunea Învierii fiului văduvei din Nain

Cuvântul de învățătură a Sfântului Nicolae Velimirovici la Duminica a XX-a după Rusalii

Trupul şi oasele sunt doar veşmânt şi armură pentru suflet. Veşmântul îmbătrâneşte şi se zdrenţuieşte ca o haină roasă de purtare, dar Dumnezeu îl va înnoi şi va îmbrăca iarăşi în el sufletul dus odată.

Ceai de lămâie și scorțișoară îndulcit cu Miere de albine cu ghimbir

Ceai de lămâie și scorțișoară îndulcit cu Miere de albine cu ghimbir de la Mănăstirea Dragomirna

Viaţa Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu

Viaţa Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu
Sfinte Apostole Iacov, roagă-L pe mult milostivul Dumnezeu să dea sufletelor noastre iertare de păcate.

Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale

Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale

Toată nădejdea să o pui în mila lui Dumnezeu.

Toată nădejdea să o pui în mila lui Dumnezeu.

Viaţa şi pătimirea Sfîntului Apostol Toma (6 octombrie)

Apostole Sfinte, Toma, roagă-L pe milostivul Dumnezeusă dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre. (Troparul Sfântului Apostol Toma)

Tort cu Gem de coacăze negre de la Mănăstirea Nera Plant

Tort cu Gem de coacăze negre de la Mănăstirea Nera Plant

Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu

Astâzi, 5 octombrie, în calendarul Bisericii Ortodoxe Române se face pomenirea Sfinților Cuvioși Daniil și Misail, avva și ucenicul, a căror moaște se odihnesc la Mănăstirea Turnu.

Iubirea necondiționată a aproapelui

Iubirea necondiționată a aproapelui

Lăsaţi păcatele altora şi vedeţi-le pe ale voastre

Lăsaţi păcatele altora şi vedeţi-le pe ale voastre.

Sfântul Luca al Crimeii despre Iubirea vrăjmașilor, predică la Duminica a XIX-a după Rusalii

Doar cei ce s-au deprins să îi iubească pe cei care-i urăsc, să-şi iubească vrăjmaşii, i-au biruit pe aceştia – cu binele şi cu dragostea. Mila şi împreună-pătimirea – iată în